FIT: Je medewerkers én
onderneming gezond

De afgelopen tien jaar bleven Belgische werknemers almaar langer afwezig op het werk door ziekte. De ziekteverzuimcijfers én -kosten lagen nog nooit zo hoog. Met FIT blijf je als werkgever niet bij de pakken zitten en zet je actief in op de gezondheid van je medewerkers.

  • Een duurzaam gezondheidsbeleid
  • Fysiek en mentaal weerbare medewerkers
  • Samen in de strijd tegen absenteïsme

Met FIT draag je via een duurzaam gezondheidsbeleid op maat bij aan een gezonde(re) levensstijl van je medewerkers. Het voordeel daarvan voor jouw onderneming? Minder afwezigheden, minder kosten, een hogere productiviteit én gelukkige werknemers die niet snel van job zullen veranderen.

Wat kan FIT voor je betekenen?

Gezonde werknemers

Werknemers die regelmatig bewegen hebben minder stress en voelen zich beter in hun vel. En dat uit zich dan weer in een positieve werksfeer.

Meer engagement

Jobtevreden en gelukkige medewerkers zijn gedrevener, meer betrokken en blijven langer. Een win-win dus voor jou en je werknemer.

Kosten verlagen

De loonkost van een ziektedag bedraagt ongeveer 200 à 250 euro. Investeren in gezonde medewerkers is investeren in een gezond bedrijf.

Productiviteit verhogen

Fitte werknemers geven energie aan je onderneming. Ze zijn gemotiveerder, minder afwezig en duwen de bedrijfsproductiviteit de hoogte in.

… een werknemer in 2018 gemiddeld 12,6 dagen afwezig was op het werk door ziekte? Het merendeel daarvan bleef thuis omwille van lichamelijke klachten zoals spier- en gewrichtspijn. Die ziektedagen zorgen niet alleen voor een directe kost (loonkost), maar ook voor heel wat indirecte kosten zoals een daling van de productiviteit en de kosten van een eventuele vervanger. 

Wist je dat …

30%

Ongeplande afwezigheden leiden tot 30% productiviteitsverlies.

2,6%

Ziekteverzuim is verantwoordelijk voor 2,6% van de totale loonkosten

33%

Het ziekteverzuim in België is de laatste tien jaar met 33% gestegen.

Hoe zorgen we samen voor gezonde en gemotiveerde werknemers?

Na een verkennend gesprek waarin we je noden in kaart brengen, rollen we samen jouw persoonlijk duurzaam gezondheidsbeleid uit. 

Een plan op maat van jouw bedrijf

We bekijken steeds wat de beste oplossing is in functie van je budget, ambities, wettelijke verplichtingen … Zo halen we het beste uit je organisatie.

Jij bepaalt de focus

Naargelang de behoeften van je medewerkers, zetten we acties op touw die zich toespitsen op verschillende thema’s: goed bewegen, goed eten, goed slapen en goed werken.

Begeleiding op elk moment

In elke fase van je traject kan je rekenen op de steun van onze experten: arbeidsartsen, diëtisten, ergonomen, preventieadviseurs psychosociaal welzijn, gezondheidscoaches … Dankzij onze multidisciplinaire aanpak bieden wij je maximale ondersteuning.

Advies en begeleiding

Tijdens de uitwerking van je gezondheidsbeleid kan je rekenen op de steun van onze experts: arbeidsartsen, diëtisten, preventieadviseurs ergonomie, preventieadviseurs psychosociaal welzijn, gezondheidscoaches … Dankzij onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij je maximale ondersteuning bieden.

Draagvlak creëren

Om je gezondheidsbeleid zo goed mogelijk te implementeren in je onderneming heb je een draagvlak nodig. Daarom voorzien we een opleiding voor de leidinggevenden in jouw bedrijf. Tijdens die opleiding bespreken we het belang van een duurzaam gezondheidsbeleid en overlopen we hoe we dit praktisch kunnen aanpakken.

Beginsituatie in kaart brengen

Om de beginsituatie in kaart te brengen, doen we een beroep op gegevens uit medische onderzoeken en/of een bevraging naar het gedrag, de gewoontes en de behoeften van je medewerkers op het vlak van mentale en fysieke gezondheid. We gebruiken een gezondheidsscan als nulmeting.

Uitrol duurzaam gezondheidsbeleid

Eens we de beginsituatie kennen, rollen we samen het duurzaam gezondheidsbeleid uit. We zetten acties op touw die zich toespitsen op verschillende thema’s: goed bewegen, goed eten, goed slapen en goed werken. Om je medewerkers echt te betrekken in het verhaal, is goede communicatie cruciaal.

Evaluatie

Na de uitrol is het de bedoeling om dit beleid te evalueren en in de organisatie te verankeren. We gaan de vooruitgang van je medewerkers na aan de hand van concrete cijfers en bieden advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van een langetermijnvisie op jouw gezondheidsbeleid.

Klaar om een FIT bedrijf te worden?

Word nu FIT en ontdek zelf hoe je met een actief gezondheidsbeleid het ziekteverzuim in je bedrijf kan verlagen én tegelijk de productiviteit kan verhogen.

"De switch die de arbeidsartsen van Liantis maken naar gezondheidspromotie is de enige juiste. De fysieke en mentale gezondheid op het werk bevorderen is een stevige uitdaging waarvoor je als team wel wat ondersteuning kan gebruiken."

Steve Lervant

Directeur nursing, Sint-Jozefskliniek Izegem

Elke dag nieuwe tips op maat van werkgevers

Op onze blog vind je nog veel meer informatie én inspiratie.

Een duurzaam gezondheidsbeleid op de werkvloer bereik je zo

Zeven tips voor gezonde werknemers en betere prestaties

Welzijnsbeleid in de zorg: Sint-Jozefskliniek Izegem (SJKI) maakt er werk van

Copyright © Liantis 2019