Gezonde medewerkers maken het verschil

Er waren nog nooit zoveel Belgische werknemers inactief door ziekte. Daarbij hoort een hoog kostenplaatje. Met FIT, een plan op maat van jouw onderneming om actief in te zetten op de gezondheid van je medewerkers, kan je hier iets aan doen, zowel op het bedrijf als in het (thuis)kantoor.
  • Een duurzaam gezondheidsbeleid
  • Fysiek, mentaal weerbare én jobgelukkige medewerkers
  • Samen in de strijd tegen absenteïsme
  • Zowel voor KMO’s als grote bedrijven

Wist je dat …

… een werknemer in 2018 gemiddeld 12,6 dagen inactief was door ziekte? Het merendeel daarvan meldde zich ziek omwille van lichamelijke klachten zoals spier- en gewrichtspijn. Die ziektedagen zorgen niet alleen voor een directe kost (loonkost), maar ook voor heel wat indirecte kosten zoals een daling van de productiviteit en de kosten van een eventuele vervanger.

30%

Ongeplande afwezigheden leiden tot 30% productiviteitsverlies.

2,6%

Ziekteverzuim is verantwoordelijk voor 2,6% van de totale loonkosten

33%

Het ziekteverzuim in België is de laatste tien jaar met 33% gestegen.

Wat kan FIT voor jouw onderneming betekenen?

Met FIT draag je via een duurzaam gezondheidsbeleid op maat bij aan een gezonde(re) levensstijl van je medewerkers. Het voordeel daarvan voor jouw onderneming? Minder ziekteverzuim, minder kosten, een hogere productiviteit én gelukkige werknemers die niet snel van job zullen veranderen.

Gezonde werknemers

Werknemers die regelmatig bewegen hebben minder stress en voelen zich beter in hun vel. En dat uit zich dan weer in een positieve werksfeer, zowel op het bedrijf als in het (thuis)kantoor.

Meer engagement

Jobtevreden en gelukkige medewerkers zijn gedrevener, meer betrokken en blijven langer. Een win-win dus voor jou en je werknemer.

Kosten verlagen

De loonkost van een ziektedag bedraagt ongeveer 200 à 250 euro. Investeren in gezonde medewerkers is investeren in een gezond bedrijf.

Productiviteit verhogen

Fitte werknemers geven energie aan je onderneming. Ze zijn gemotiveerder, minder afwezig en duwen de bedrijfsproductiviteit de hoogte in.

Al eens proeven van FIT?

Zie jij het zitten om een gezondheidstraject op te starten, maar wil je graag kleinschalig beginnen? Dat kan met “Een fitte dag”!

Een expert komt bij jou langs en laat jouw medewerkers via interactieve workshops een hele dag kennismaken met verschillende gezondheidsthema’s.

Hoe zorgen we samen voor gezonde en gemotiveerde werknemers?

Na een verkennend gesprek waarin we je noden in kaart brengen, rollen we samen jouw persoonlijk duurzaam gezondheidsbeleid uit. 

Een plan op maat van jouw bedrijf

We bekijken steeds wat de beste oplossing is in functie van je budget, ambities, wettelijke verplichtingen … Zo halen we het beste uit je organisatie.

Jij bepaalt de focus

Naargelang de behoeften van je medewerkers, zetten we acties op touw die zich toespitsen op verschillende thema’s: goed bewegen, goed eten, goed slapen en goed werken.

Begeleiding op elk moment

In elke fase van je traject kan je rekenen op de steun van onze experten: arbeidsartsen, diëtisten, ergonomen, preventieadviseurs psychosociaal welzijn, gezondheidscoaches … Dankzij onze multidisciplinaire aanpak bieden wij je maximale ondersteuning.

Waarom kiezen voor Liantis?


Liantis bundelt als enige speler in de markt alle expertise onder één dak. De nauwe samenwerking tussen onze experten vormt dé sleutel tot het succes van jouw gezondheidsbeleid.


We weten dat jouw tijd als ondernemer kostbaar is. Daarom zijn we er voor jou waar en wanneer het jou het beste uitkomt, online of in één van onze 60 kantoren verspreid over het hele land.

31.000

Elk jaar nemen we tijdens meer dan 31.000 bedrijfsbezoeken de risico's op hun werkvloer onder de loep.

250.000

Onze arbeidsgeneesheren krijgen per jaar ruim 250.000 werknemers op bezoek voor een onderzoek.

"De switch die de arbeidsartsen van Liantis maken naar gezondheidspromotie is de enige juiste. De fysieke en mentale gezondheid op het werk bevorderen is een stevige uitdaging waarvoor je als team wel wat ondersteuning kan gebruiken."

Steve Lervant

Directeur zorg, Sint-Jozefskliniek Izegem

Klaar om een FIT bedrijf te worden?

Word nu FIT en ontdek zelf hoe je met een actief gezondheidsbeleid het ziekteverzuim in je bedrijf kan verlagen én tegelijk de productiviteit kan verhogen.

Elke dag nieuwe tips op maat van werkgevers

Op onze blog vind je nog veel meer informatie én inspiratie.

Een duurzaam gezondheidsbeleid op de werkvloer bereik je zo

Zeven tips voor gezonde werknemers en betere prestaties

Welzijnsbeleid in de zorg: Sint-Jozefskliniek Izegem (SJKI) maakt er werk van

Copyright © Liantis 2020