My Liantis

Consumptiecheques bestellen - PC 201

Wat betekent dit concreet voor jou?

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het nieuw sectoraal akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques. Deze premie moet je schenken aan elke werknemer die in dienst was op 30 november 2021 en die in je onderneming heeft gewerkt tussen 1 december 2020 en 30 november 2021. Bovendien moet je bedrijf winst gemaakt hebben in (2019 en) 2020.

Het bedrag van de coronapremie zal onder meer afhangen van de bedrijfswinst in 2019 en 2020. Dit kan je verifiëren aan de hand van je inkomsten (voor aftrek van rente en belastingen of ‘EBIT’) onder de code 9901 van je resultatenrekening. Je accountant kan je hierin bijstaan.

Als je reeds op bedrijfsniveau een coronapremie hebt toegekend om je personeel extra te belonen in het kader van de coronacrisis, dan kan die in mindering gebracht worden op het bedrag van de sectoraal voorziene coronapremie.

Uiterlijk op 31 december 2021 moet je aan jouw medewerkers meedelen of je de coronapremie al dan niet zal toekennen. Via deze link kan je een model downloaden om je medewerkers te informeren. 

Welke actie moet je ondernemen?

Deel je klantenadviseur ten laatste op 23 december 2021 mee of je de coronapremie al dan niet toekent. Dat kan via onderstaand invulformulier.

Deze deadline is belangrijk! Wij zullen de coronapremie enkel berekenen als we van je een antwoord ontvangen. Na die datum kunnen wij niet garanderen dat wij de coronapremie nog op tijd kunnen verwerken. Als de cheques niet tijdig worden toegekend, loop je het risico dat ze als gewoon loon worden beschouwd waarop volledige sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn!

Wat staat er nog in de nieuwe cao?

Naast de coronapremie zitten er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen. Check het overzicht en kom alles te weten over de nieuwe bepalingen die voor jou van belang zijn.

Heb je nog vragen?

Weet dat je voor meer informatie over jouw sector altijd terechtkan op ons online platform My Liantis. Je kan ook altijd contact opnemen met jouw vertrouwde klantenadviseur.

Bestelling consumptiecheques is afgesloten

Het is op dit moment niet meer mogelijk om nog nieuwe consumptiecheques te bestellen.