My Liantis

Consumptiecheques bestellen - PC100

Wat betekent dit concreet voor jou? 

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het nieuwe sectorale akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques als jouw bedrijf voldoet aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden:

  • Je behaalde een positieve bedrijfswinst (code 9901) in 2019 én in 2020 (kalenderjaren).
  • De omzet (code 70), of de brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, steeg in 2020 met minstens 5% ten opzichte van 2019. De stijging van de omzet of de brutomarge moet op autonome wijze behaald zijn en dus niet ‘kunstmatig’ (door middel van een fusie of overname).

Je kan bij je accountant terecht om deze cijfers na te gaan. 

Hoeveel bedraagt de coronapremie?

  • Steeg de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met minstens 5%? Dan bedraagt de coronapremie 125 euro.
  • Steeg de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met ten minste 10% is gestegen? Dan bedraagt de coronapremie 250 euro.

Deze premie moet je schenken aan elke arbeider die in dienst was op 30 november 2021 en wordt naar rato van de prestaties berekend tijdens de periode 1 december 2020 en 30 november 2021 (zowel effectieve als gelijkgestelde prestaties). Voor deeltijdse arbeiders wordt de premie pro rata berekend op basis van hun arbeidsregime op 30 november 2021.

De coronapremie wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitgereikt in de vorm van consumptiecheques.

Heb je in jouw onderneming al een coronapremie toegekend? Dan wordt die in mindering gebracht op de bovenstaande bedragen.

Uiterlijk op 31 december 2021 moet je aan de syndicale delegatie informatie verstrekken rond de coronapremie. Heb je geen syndicale delegatie, dan bezorg je deze informatie aan de arbeiders zelf.

Via deze link  kan je een model downloaden om je arbeiders te informeren.

Welke actie moet je ondernemen?

→ Laat je klantenadviseur ten laatste op 8 december 2021 weten of je de coronapremie al dan niet toekent. Dat kan via het invulformulier onderaan deze pagina.

Deze deadline is belangrijk! Wij zullen de coronapremie enkel berekenen als we van jou een antwoord ontvangen. Na die datum kunnen we niet garanderen dat we de coronapremie nog op tijd kunnen verwerken. Als de cheques niet tijdig worden toegekend, loop je het risico dat ze als gewoon loon worden beschouwd waarop volledige sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn!

Voor een volledig overzicht van de nieuwe bepalingen die voor jou van belang zijn: klik hier

 

Heb je nog vragen? 

Weet dat je voor meer informatie over jouw sector altijd terecht kan op ons online platform My Liantis. Je kan ook altijd contact opnemen met jouw vertrouwde klantenadviseur. 

Besteltermijn consumptiecheques afgesloten

Het is op dit moment niet meer mogelijk om nog nieuwe consumptiecheques te bestellen.