My Liantis

Heropstarten in de bouw

Hier hou je best rekening mee bij een opstart in de bouw.

Informeer je goed

Door de coronacrisis zijn er heel wat extra zaken waar je als werkgever rekening mee moet houden. Informeer je dus goed vóór je weer aan de slag gaat. In de generieke gids ‘Veilig aan het werk’ verzamelde de overheid alles wat noodzakelijk is om veilig weer aan de slag te kunnen gaan. Ook het informatieportaal van de overheid en de sites van Sciensano, de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie bevatten steeds up-to-date informatie. Specifiek voor de bouw kan je onder meer bij Bouwunie terecht.

Vink onze checklist af

De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) controleert ondernemingen streng op de naleving van alle coronamaatregelen. Wij maakten een handige checklist die je helpt om alles waar je rekening mee moet houden in kaart te brengen. Vraag jouw checklist voor de bouw aan, zo verlies je zeker niets uit het oog.

Hou het te allen tijde veilig

Handhygiëne, social distancing, regelmatig poetsen … Het zijn beschermingsmaatregelen waar je als werkgever uitgebreid aandacht aan moet geven. Sensibiliseer jouw medewerkers om ook alert te zijn. De maatregelen zijn noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te blijven tegengaan. Andere zaken die je helpen om het veilig te houden op de werkvloer lees je hier.

Communiceer duidelijk

Je werknemers kunnen maar richtlijnen volgen als ze er goed van op de hoogte zijn. Communiceer dus zeer duidelijk over de maatregelen die noodzakelijk zijn en herinner hen er regelmatig aan via affiches die je op strategische plaatsen ophangt. Download zeker onze posters over handhygiëne, voldoende afstand houden en het gebruik van mondmaskers. Licht ook de firma’s waar je mee samenwerkt goed in over de maatregelen die je hebt genomen, zodat zij zich er ook aan kunnen houden.

Zorg voor een aanspreekpunt

Het is onvermijdelijk dat je de komende weken heel wat vragen zal krijgen van je werknemers. Spreek duidelijk af bij wie ze terechtkunnen. Zo houd je het overzicht en kan je makkelijker inspelen op de thema’s die bij hen leven. Check zeker even ons antwoord op veelgestelde vragen. Zo ben je op voorhand gewapend.

Herhaling werkt

Evalueer regelmatig of iedereen zich nog aan de afspraken houdt en fris de noodzakelijke richtlijnen nog eens op. Durf medewerkers ook aan te spreken als ze te laks omspringen met de afgesproken veiligheidsmaatregelen.

Draag zorg voor je medewerkers

De coronacrisis heeft al veel van iedereen gevraagd. Sommige medewerkers kampen misschien met extra stress of zorgen, of zelfs met depressieve gevoelens. Of de angst voor besmetting kan er goed in zitten. Dat zijn zaken die je als werkgever beter niet kan negeren en waar we je graag extra ondersteuning bij bieden. Aangezien het coronavirus nog steeds aanwezig is, kan het dat medewerkers nog ziek worden. Lees er dus zeker de procedures op dat vlak nog eens op na en zorg dat ook je medewerkers goed zijn ingelicht. Wordt een medewerker ziek, licht dan zeker ook de personen in met wie hij nauw in contact kwam in de twee voorafgaande weken.

Download de gratis heropstartbundel met informatie over mondmaskers, EHBO en handige posters

Download de bundel