My Liantis

COVID-19 als beroepsziekte

Wie in de gezondheidszorg werkt en daar een duidelijk verhoogd risico loopt om besmet te raken met het coronavirus of COVID-19, kan de gediagnosticeerde besmetting laten erkennen als beroepsziekte.

verpleegster

Wat is een beroepsziekte?

Niet iedere ziekte die je op het werk oploopt, is een beroepsziekte. Beroepsziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door het uitoefenen van een beroep. Op de website van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, kan je een officiële lijst vinden van beroepsziekten. Maar je kan ook een ziekte die nog niet op die lijst staat, laten erkennen.

COVID-19 in de gezondheidszorg

Medewerkers in de gezondheidszorg bij wie de besmetting met het coronavirus door middel van een laboratoriumtest werd vastgesteld, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte wanneer ze in hun job een duidelijk verhoogd risico op besmetting lopen.

Concreet gaat het over:

 • Personeel dat instaat voor het vervoer van (mogelijke) COVID-19-patiënten.
 • Personeel van de COVID-19-triageposten.
 • Medewerkers die stalen van mogelijke COVID-19-patiënten afnemen of bestuderen.
 • Personeel op spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen.
 • Personeel op de diensten voor long- en infectieziekten. 
 • Personeel op diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen of worden behandeld.
 • Personeelsleden die diagnostische of therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die besmet of mogelijk besmet zijn.
 • Personeel op diensten of in verzorgingsinstellingen waar een COVID-19-uitbraak was: twee of meer gevallen binnen een periode van maximaal twee weken.

Het gaat daarbij om alle personeel op de diensten: (para-)medisch, logistiek en schoonmaakpersoneel. Ook leerlingen en studenten die er stage lopen en die door hun beroepsactiviteit geïnfecteerd raken, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. 

Gevallen van COVID-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een of meer COVID-19-patiënten. 
 

COVID-19 in andere sectoren

Werk je niet in de gezondheidszorg en raak je besmet tijdens het uitoefenen van je job, dan kan dat eventueel als beroepsziekte worden erkend via het ‘open systeem’. Je moet dan niet alleen zijn blootgesteld aan het beroepsrisico van de ziekte, maar moet daarnaast ook bewijzen dat je de ziekte effectief door je werk hebt opgelopen.

Waarvoor kom je na erkenning in aanmerking?

Wordt COVID-19 bij jou als beroepsziekte erkend, dan heb je recht op:

 • Terugbetaling van jouw persoonlijke aandeel in de kosten voor de geneeskundige verzorging van jouw beroepsziekte (het zogenaamde remgeld).
 • Een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid minstens 15 dagen duurt.
 • Is er sprake van blijvende schade, dan kan ook een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid worden toegekend.

In het geval van een overlijden naar aanleiding van een besmetting met COVID-19 kunnen de rechthebbenden ook aanspraak maken op bepaalde vergoedingen.

Vragen over beroepsziekte?

Neem dan zeker contact op met je arbeidsarts. Hij kan je ook helpen om een aanvraag voor schadeloosstelling op te maken. Via https://www.seed-connect.be/ kan je opzoeken wie jouw arbeidsarts is.