My Liantis

Wat met extralegale voordelen tijdens tijdelijke werkloosheid?

Tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wordt je medewerker niet door jouw bedrijf betaald. Hij krijgt een werkloosheidsuitkering van zijn uitbetalingsinstelling. Maar hoe zit het dan met de extralegale voordelen waar je medewerker normaal recht op heeft?

Hier heeft je medewerker geen recht meer op

Een van de meest voorkomende voordelen zijn maaltijdcheques. Die mogen enkel worden toegekend voor dagen waarop je medewerker effectief heeft gewerkt. Dat voordeel vervalt dus. Ook onkostenvergoedingen die je medewerker normaal krijgt voor het uitvoeren van zijn job, vallen weg.

Hier heeft je medewerker eventueel wel nog recht op

Als werkgever ben je niet wettelijk verplicht om tijdens tijdelijke werkloosheid nog stortingen te doen voor het aanvullend pensioen of de overlijdensdekking. Tijdens de coronacrisis voorziet de overheid hier een wettelijke regeling voor. De pensioentoezegging (incl. overlijdensdekking) zal voor alle aangesloten werknemers doorlopen gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid, aan dezelfde voorwaarden als vóór de tijdelijke werkloosheid. Hetzelfde geldt voor een eventuele arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsdekking.

Een ander veelvoorkomend extralegaal voordeel is de eindejaarspremie. Om na te gaan hoe die wordt berekend, raadpleeg je het best de cao van jouw sector en je eigen onderneming. Het zou best kunnen dat tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarpremie. Voor ecocheques is die gelijkstelling geen wettelijke verplichting, maar het mag wel. Ook dat wordt bepaald in de cao of in de individuele overeenkomst.

Ook voor berekening van de niet-recurrente bonus wordt tijdelijke werkloosheid niet verplicht gelijkgesteld. Dat kan echter wel voorzien zijn in de cao of toetredingsakte waarin de toekenning wordt geregeld. Is dat niet het geval, dan kan de gelijkstelling niet meer worden ingevoerd in het bestaande bonusplan. Ze kan enkel worden opgenomen in een nieuw plan.

Wat betreft de hospitalisatieverzekering kan de dekking afhankelijk van het verzekeringscontract toch verderlopen. Dat is echter slechts in een minderheid van de contracten voorzien. Voor de coronacrisis werd een wet in het leven geroepen om de dekking tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te laten doorlopen.  

Stel je een telefoon of laptop ter beschikking, dan kijk je er het best de bedrijfspolicy op na om te zien of die toestellen ook tijdens de tijdelijke werkloosheid mogen worden gebruikt. Ook voor de bedrijfswagen of bedrijfsfiets regelt de policy vaak de verdere toekenning in periodes van inactiviteit. In de praktijk blijkt echter dat, hoewel een bedrijfsvoertuig tijdens zo’n periode zou kunnen worden teruggevorderd, werkgevers niet snel geneigd zijn om dat te doen.

Abonnementen voor het openbaar vervoer zullen meestal niet op korte termijn kosteloos kunnen worden opgezegd. Ze blijven dus geldig tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Vergoedingen voor woon-werkverkeer (privéwagen of fiets) worden tijdens een inactieve periode niet uitgekeerd.