My Liantis

Moet je als werkgever feestdagen betalen tijdens tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis?

Paasmaandag en 1 mei: de lockdownperiode door de coronacrisis omvat al twee feestdagen. Voor jou als werkgever gelden een aantal verschillende spelregels wat de uitbetaling daarvan betreft.

boekhouder

Recht op loon

In een aantal gevallen behoudt een werknemer zijn recht op loon als een feestdag tijdens een periode van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst valt. Is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst in het geval van overmacht, dan moet je het loon betalen van elke feestdag die valt binnen de periode van 14 kalenderdagen na aanvang van de schorsing.

Sloot jouw bedrijf meteen en volledig door de coronacrisis?

Indien jouw onderneming wegens overmacht is gesloten sinds 13 maart 2020, dan moet je beide feestdagen niet betalen. Jouw werknemers ontvangen voor die dagen dan een werkloosheidsuitkering van de RVA.

Sloot jouw bedrijf later of maar gedeeltelijk?

Dan hoef je als werkgever enkel die feestdagen te betalen die binnen de 14 dagen na de start van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vallen. Je zal dat mogelijk dus per werknemer moeten bekijken. Valt de feestdag buiten die periode, dan zal de werknemer ervoor worden vergoed door de RVA.