My Liantis

Opnieuw aan het werk: wat met de opvang van kinderen?

Sinds 4 mei 2020 wordt de economie in ons land stap voor stap weer hernomen en kunnen ondernemingen weer opstarten. Voor een aantal medewerkers levert dat moeilijkheden op voor de opvang van de kinderen. Deze opvangmogelijkheden zijn voorlopig voorzien.

Kinderopvang

Kinderopvang

Vanaf 4 mei 2020 zullen kinderopvanginitiatieven en crèches geleidelijk aan weer meer kinderen opvangen. Als een van de ouders opnieuw buitenhuis gaat werken, kan men van die opvang gebruikmaken. De overheid vraagt wel aan ouders die nog thuiswerken om hun kinderen voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te houden. Vanaf 18 mei 2020 zijn alle kinderen, ook die van wie beide ouders thuiswerken, opnieuw welkom in de opvang. Uiteraard zullen de nodige veiligheidsmaatregelen gelden.

Scholen

Tot 18 mei 2020 blijven alle scholen nog gesloten. Vanaf 18 mei 2020 mogen scholen stapsgewijs en onder strikte voorwaarden weer openen: voorlopig zullen enkel bepaalde groepen leerlingen enkele dagen per week naar school mogen. Na een evaluatieperiode kan dat gaandeweg uitbreiden.

Heb je medewerkers met schoolgaande kinderen die nog geen les mogen volgen? De scholen voorzien opvang waarop zij een beroep kunnen doen.

Opgelet Kinderen die mogelijk besmet zijn, die symptomen van een coronabesmetting vertonen of van wie de ouders ziek of besmet zijn, moeten verplicht 14 dagen thuisblijven. Hetzelfde geldt voor ouders van zieke kinderen.

Wat als je werknemers geen opvang hebben?

Ondervinden je werknemers door de omstandigheden toch problemen om opvang te voorzien? Het corona-ouderschapsverlof kan dan mogelijk soelaas bieden.