My Liantis

Kan je iemand ontslaan bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet tijdens de coronacrisis vooral helpen voorkomen dat werkgevers medewerkers moeten ontslaan wanneer er minder werk is. Maar je kan ook tijdens die periode als werkgever wel nog een contract beëindigen. Tijdelijke werkloosheid biedt geen ontslagbescherming.

leeg bureau

Volgens de normale ontslagregels

Wil je overgaan tot ontslag van een werknemer die op tijdelijke werkloosheid staat? Weet dan dat de normale ontslagregels ook nu blijven gelden. Zaken zoals een wettelijke opzegtermijn, een geldige ontslagreden, het feit dat je een opzegging schriftelijk moet meedelen, moeten dus zoals altijd worden nageleefd. Heb je bijvoorbeeld geen geldige ontslagreden, dan kan je ook nu als werkgever een sanctie oplopen voor ‘kennelijk onredelijk ontslag’.

Bescherming tegen ontslag bij zwangerschap

Een werkneemster die je heeft meegedeeld dat ze zwanger is, is zoals altijd beschermd tegen ontslag. Zij kan dan wel tijdelijk werkloos worden gesteld, maar is tegen ontslag beschermd omwille van haar zwangerschap.

Wat met de opzegtermijn?

Hou er rekening mee dat de opzegtermijn wordt geschorst op dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.