My Liantis

Nood aan helpende handen? Dit zijn de mogelijkheden van tijdelijke tewerkstelling

Hoewel de coronacrisis bij velen voor minder werk zorgt, is er bij sommigen wel nood aan een extra paar helpende handen. Bijvoorbeeld in de transport- en distributiesector. Of misschien kamp jij met een personeelstekort, omdat heel wat van jouw vaste medewerkers ziek zijn. Tijdelijke tewerkstelling kan dan de oplossing zijn. Dit zijn de mogelijkheden.

Studentenarbeid

Wil je een beroep doen op jobstudenten, weet dan dat hun gepresteerde uren in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 niet meetellen in het zogenaamde contingent. Dat omvat de 475 uur per jaar waarvoor niet de normale sociale bijdragen moeten worden betaald, maar wel lagere solidariteitsbijdragen. Op die manier zullen studenten dit jaar dus meer voordelige uren studentenarbeid kunnen verrichten. Het is wel nog onduidelijk wat de impact daarvan zal zijn op fiscaal vlak, op de kinderbijslag en de eventuele studietoelage.

Flexi-jobs

Wil je een beroep doen op flexi-jobbers? Hou er rekening mee dat dat niet in alle omstandigheden kan. Zo mag je geen vaste werknemers die op tijdelijke werkloosheid staan door flexi-jobbers vervangen. Is het de gewoonte dat flexi-jobbers inspringen op andere tijdstippen dan de vaste werknemers, bijvoorbeeld in het weekend, dan mag er ook nu op die manier worden gewerkt.

Tijdelijke tewerkstelling in de ‘essentiële’ sectoren

Voor ondernemingen die voor de overheid behoren tot de zogenaamde essentiële sectoren – denk aan zorginstellingen en supermarkten – werden drie maatregelen uitgewerkt, opdat ze vlotter tijdelijke hulp kunnen inschakelen:

  • Medewerkers in de essentiële sectoren mogen 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren, bovenop de al bestaande 100 vrijwillige overuren. Voor die overuren is er uitzonderlijk geen toeslag verschuldigd en het loon van die overuren zal hoogstwaarschijnlijk vrij zijn van (para-)fiscale lasten, waardoor bruto gelijk zal zijn aan netto.
  • De voorwaarden voor terbeschikkingstelling van vaste personeelsleden zijn versoepeld. Vooral binnen de socialprofitsector wordt het uitlenen van personeel aangemoedigd.
  • Opeenvolgende contracten van bepaalde duur zijn toegestaan, op voorwaarde dat elk contract minstens 7 dagen beslaat.

Deze extra maatregelen gelden van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.

Seizoensarbeid

In de land- en tuinbouw mogen medewerkers tot en met 31 mei 2020 hun tijdkrediet of thematisch verlof tijdelijk stopzetten om opnieuw aan de slag te gaan bij hun werkgever. Of ze mogen tijdens hun tijdkrediet of thematisch verlof op vrijwillige basis bij een andere werkgever uit de land- of tuinbouw aan de slag. SWT’ers kunnen dan weer tijdelijk het werk hernemen bij hun vroegere werkgever.

Asielzoekers

Asielzoekers mogen worden tewerkgesteld als hun verzoek om internationale bescherming uiterlijk op 18 maart 2020 werd geregistreerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Het mag wel enkel als de werkgever voor hen een opvangplaats voorziet. Deze maatregel is in eerste instantie genomen om het tekort aan gelegenheidsarbeiders in land- en tuinbouw op te vangen, maar asielzoekers kunnen evengoed als gewone werknemers of in andere sectoren worden ingezet.