My Liantis

Vakantiedagen: wat kan?

Na weken thuis zitten, zijn jouw medewerkers misschien niet van plan om binnenkort nog vakantie te nemen. Of ze zagen hun reisplannen in rook opgaan. Kunnen ze in dat geval zomaar hun geplande vakantiedagen annuleren? Want voor jou als werkgever is het natuurlijk ook niet interessant dat iedereen straks aan het einde van het jaar nog een berg vakantiedagen heeft staan.

Dit mag niet:

Je werknemers verplichten om vakantie te nemen

Verlof kan alleen in overleg worden opgenomen.

Werknemers die hun vakantie zelf zomaar annuleren

Je kan vakantiedagen niet eenzijdig annuleren. Zoals vermeld, gebeurt vakantie opnemen altijd in overleg. Dat betekent dat noch de werkgever, noch de werknemer verlof zomaar kunnen annuleren. Bespreek het en samen komen jullie vast tot een haalbare oplossing.

Verlof dat al is toegekend zomaar intrekken

Heb je de verlofaanvraag van je medewerker al goedgekeurd, dan kan je die goedkeuring niet zomaar weer intrekken. Probeer samen een oplossing te vinden die voor beiden werkt. Bereiken jullie geen akkoord, dan kan het een zaak voor de arbeidsrechtbank worden. Het is natuurlijk beter om zoiets te vermijden, want dat helpt jullie niet verder.

Dit mag wel:

Je werknemers ADV-uren laten opnemen

Afhankelijk van wat schriftelijk werd afgesproken rond ADV in jouw bedrijf, kan je werknemers soms wel verplichten om ADV-uren of inhaalrust op te nemen. Is er voorlopig nog minder werk, dan kan dat een oplossing zijn. Bepaalt het arbeidsreglement dat x-aantal vakantiedagen moeten worden opgenomen in een bepaalde periode, dan is dat nu ook afdwingbaar.

Hoe zit het met de opbouw van verlof voor wie tijdelijk werkloos was?

Heel wat werknemers zijn door de coronacrisis tijdelijk werkloos geworden. Normaal gezien worden dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantierecht. In het geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus wordt daar een uitzondering op gemaakt: de werknemers in die situatie bouwden dus wel verlofrechten op.