My Liantis

Angst voor besmetting op de werkvloer

Angst is niet per se een negatieve emotie. Het is een normale reactie op een abnormale situatie. Angst is bovendien nuttig: hij beschermt ons tegen dreiging en zorgt ervoor dat we gepast reageren. Maar angst kan ook de overhand nemen, zodat we niet meer kunnen functioneren en het ons dagdagelijks handelen belemmert. Hoe pik je de draad succesvol op als de angst voor besmetting nog leeft?

handhygiëne

Erken de angst die leeft

Schenk in de eerste plaats veel aandacht aan hygiëne op de werkvloer. Zo erken je de angst die bij je medewerkers leeft en stel je hen gerust met een plan van aanpak. Respecteer de maatregelen die de overheid oplegt. Bekijk daarnaast wat voor jouw onderneming belangrijk is. Is er nood aan beschermde kledij of plastic schermen, aan stickers om klanten aan te sporen een gepaste afstand te houden? Breng al die zaken in kaart. 

Maak nieuwe afspraken 

Maak nieuwe afspraken met je medewerkers over het proper houden van de werkomgeving. Er is geen ruimte voor laks gedrag, daarom moet je aan iedereen duidelijk maken dat de afspraken rond hygiëne geen richtlijnen, maar regels zijn die moeten worden opgevolgd. 

Maak het hen makkelijk en voorzie ontsmettende schoonmaakproducten, zoals doekjes en sprays om hun werkplek regelmatig te reinigen. Zeker bij flexibele werkomgevingen waar er geen vaste werkplaatsen zijn, is het belangrijk dat die steeds piekfijn en proper worden achtergelaten voor de volgende collega. Spreek ook af wat je onder regelmatig verstaat. Verwacht je van je medewerkers dat ze ’s ochtends en ’s avonds hun werkplek reinigen, dan moet je dat ook uitspreken. 

Doorbreek het taboe 

Zorg er in ieder geval ook voor dat angst voor besmetting met het coronavirus geen taboeonderwerp is. Merk je dat een van je medewerkers angstig is en niet meer naar behoren kan functioneren? Spreek hem dan aan, luister naar de bezorgdheden en probeer hem gerust te stellen. Heb je het gevoel dat dat niet voldoende is? Laat je dan bijstaan door onze experts