My Liantis

Het teamgevoel weer aanwakkeren

Na weken thuiswerken weer naar kantoor mogen gaan: velen hebben ernaar uitgekeken. Maar net zoals het thuiswerken wennen was, kan ook de stap terug naar kantoor dat zijn. Met deze tips help je ervoor te zorgen dat iedereen zich snel weer thuis voelt op kantoor.

Verwelkom iedereen 

Het coronavirus heeft voor veel onzekerheid gezorgd de voorbije weken en zal dat waarschijnlijk ook de komende tijd nog doen. Veel mensen maken zich daarover zorgen. Wat komt er nog aan? Ben ik wel zeker van mijn job? 

Neem daarom als werkgever even de tijd om iedereen te verwelkomen. Licht je medewerkers kort in over de situatie in jullie onderneming. Uit ook even je dankbaarheid voor hun inzet en medewerking. Die dankbaarheid kan hen geruststellen. 

Geef ook wat positieve aanmoediging, ook al is de situatie op het werk misschien nog niet ideaal. 

Geef collega’s de kans om bij te praten 

Na weken van mailen, telefoneren en videochatten, volgt eindelijk weer dat face-to-facecontact. En dan is er ongetwijfeld veel om over bij te praten! Gun je medewerkers even de tijd daarvoor. Ze zullen nadien productiever aan de slag gaan. 

Voorzie eventueel een afzonderlijke ruimte waarin collega’s rustig kunnen bijpraten doorheen de werkdag. Zo storen ze de collega’s niet die wel aan het werk zijn. Zet eventueel iets lekkers klaar om de terugkeer naar kantoor feestelijk in te zetten, of zelfs de voorbije verjaardagen van collega’s te vieren. Let daarbij wel op dat je de nodige beschermingsmaatregelen niet uit het oog verliest. We zullen daar nog een tijd rekening mee moeten houden. 

Voorzie een teamgesprek 

Laat ook de leidinggevenden in de loop van de eerste dagen even samenzitten met hun team. Zij kunnen dan in kleinere groep kort terug- en vooruitblikken. Zo kunnen hun medewerkers in intieme kring bespreken hoe de ervaring was en waar zij het moeilijk mee hebben gehad, en ontdekken jouw leidinggevenden wie mogelijk extra ondersteuning nodig heeft. Ze kunnen ook even de plannen bekijken voor de (nabije) toekomst, bepalen wat de dringende prioriteiten zijn en een taakverdeling vastleggen. Zo breng je ook in de kleinere teams het groepsgevoel weer naar boven.

Nood aan meer tips en ideeën om het teamgevoel binnen je onderneming te versterken?

Neem contact op