My Liantis

Algemene beschermingsmaatregelen

Het is onduidelijk hoelang het coronavirus nog actief zal zijn. Om jezelf en je werknemers te beschermen, blijf je dus de algemene maatregelen strikt volgen.

handhygiëne

Beperk het risico op besmetting

De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk via een directe druppelinfectie door te hoesten of te niezen. Daarom zijn een goede handhygiëne en hoest- en nieshygiëne de belangrijkste preventieve maatregelen die je kan nemen.

Handhygiëne

Was regelmatig en grondig de handen met zeep en warm water om het risico op besmetting in te perken. Doe dat voor en na het eten, na elk toiletbezoek en na het aanraken van gemeenschappelijke items, zoals de koffiepot, printer of telefoon.

Het belangrijkste is dat je je handen lang genoeg wast (40 tot 60 seconden) en zeker ook onder de nagels. Download onze gratis poster met meer informatie en tips voor een goede handhygiëne.

Hoest- en nieshygiëne

In plaats van in je hand, hoest of nies je beter in je elleboog of tegen je schouder. Nog beter is het om een papieren zakdoek voor je mond en neus te houden en hem daarna weg te gooien. Zo minimaliseer je de verspreiding van ziektekiemen. Nies in je handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen.

Gezicht aanraken

Je handen raken heel veel oppervlakten en objecten aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna je ogen, neus of mond aan te raken, kan het virus je lichaam binnendringen en je zo besmetten. Probeer er dus extra op te letten dat je niet te veel aan je gezicht (ogen, mond en neus) zit.

Je werknemers informeren

Sensibiliseer via posters en andere vormen van interne communicatie je medewerkers over hoe virussen zich verspreiden en waarom het bijvoorbeeld zaak is om zo min mogelijk de eigen ogen, neus of mond aan te raken.

‘Social distancing’: voldoende afstand houden

Om besmetting te voorkomen, is het belangrijk om minimaal 1,5 meter afstand te houden. Geef geen handen aan collega’s en vermijd zeker contact met zieke personen. Blijf thuis als je zelf ziek bent.

Wanneer iemand hoest of niest, kan je die kleine bacteriën inademen en zo ziek worden. Zet je werknemers daarom op kantoor zo ver mogelijk uit elkaar, met een minimum van 1,5 meter. Laat je werknemers desnoods nog een tijd in shiften werken, om zo te grote groepen te vermijden.

Werk enkel in goed verluchte ruimtes

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt ook om de overdracht van virussen, zoals COVID-19, te beperken.

Waarom? Aerosolen spelen een belangrijke rol in de overdracht van virale infecties in gesloten ruimtes. Aerosolen zijn minuscule deeltjes die we allemaal produceren door te hoesten en te niezen, maar ook door te praten. Die deeltjes verspreiden zich in de ruimte, kunnen urenlang in de lucht blijven hangen en stapelen zich zo op. Wanneer je gedurende een lange tijd in een slecht geventileerde ruimte verblijft met een besmet persoon, verhoogt je kans om besmet te raken aanzienlijk, zelfs wanneer je de fysieke veiligheidsafstand respecteert. De deeltjes dringen vervolgens tot diep in de longen door.

Draag een masker

Draag een mond-neusmasker in alle situaties waarbij je geen 1,5 meter afstand kan bewaren. Het dragen van een mond-neusmasker is bovendien verplicht voor iedereen ouder dan twaalf jaar:

  • op het openbaar vervoer. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt;
  • voor wie een contactberoep uitoefent en de klanten;
  • voor het zaal- en keukenpersoneel in de horeca;
  • voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
  • in winkels en winkelcentra;
  • in winkelstraten, op markten, brocante- en rommelmarkten, kermissen, en op elke private of publiek drukbezochte plaats. Deze maatregel wordt bepaald door de lokale overheid. Surf naar de website van je stad of gemeente voor meer informatie;
  • in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
  • in casino’s en speelautomatenhallen;
  • wanneer de risicoanalyse van je bedrijf uitwijst dat er een masker moet worden gedragen.

Een belangrijke kanttekening is dat een mondmasker jou niet extra beschermt, maar vooral de mensen rondom jou. Het voorkomt dat het virus zich via speekseldeeltjes verspreidt. Afstand houden en een goede (hand)hygiëne blijven ook met een mondmasker de voornaamste beschermingsmaatregelen.

Reinig oppervlakten en gebruiksvoorwerpen dagelijks

Deurklinken, toetsenborden, knoppen op de printer … Het zijn niet alleen broeihaarden van bacteriën, maar ook van virussen zoals verkoudheden, griep en corona. Ook al gebeurt de overdracht van het virus hoofdzakelijk via hoesten of niezen, toch is het niet uitgesloten dat besmette oppervlakten en voorwerpen een rol spelen bij de verspreiding. Het is daarom aangeraden om vaak aangeraakte oppervlakten en gebruiksvoorwerpen dagelijks te reinigen.

Download de gratis heropstartbundel met informatie over mondmaskers, EHBO en handige posters

Download de bundel