My Liantis

Was jouw bedrijf gesloten? Let op voor legionella!

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven en openbare voorzieningen, en dus ook hun sanitaire installaties, wekenlang stilgelegen. Dat laatste is niet zonder risico.

leidingen

Stilstaand water: een grote risicofactor

Stilstand van water is een belangrijke risicofactor voor de groei van de legionellabacterie, die net zoals het coronavirus een levensgevaarlijke longaandoening kan veroorzaken, vooral bij mensen met een verzwakte immuniteit.

Je kan besmet raken met legionella door besmette waterdruppeltjes of ‘aerosol’ in te ademen. Aerosol ontstaat overal waar water wordt verneveld. Denk aan (personeels-)douches, bubbelbaden, (tuin-)sproeiers, hogedrukreinigers, sprinklers en fonteinen.

Beter voorkomen dan genezen

In tegenstelling tot COVID-19 is ‘legionellose’ niet overdraagbaar van mens tot mens en bovendien goed te behandelen. Maar ook hier geldt natuurlijk beter voorkomen dan genezen.

De belangrijkste preventie bestaat uit het voorkomen dat sanitair water besmet geraakt én dat besmette aerosol kan worden ingeademd.

Omstandigheden waar de legionellabacterie in gedijt, zijn: • Een omgevingstemperatuur tussen de 20 °C en 55 °C (= ‘risicogebied’) • Stilstaand water • Aanwezigheid van voedingsstoffen (dikwijls vastgehouden in kalkafzetting)

Hou dit dus in gedachten wanneer je jouw sanitaire installatie weer in gebruik neemt. Het zou kunnen dat er zich een verhoogde legionellaconcentratie in bevindt.

Tips voor als je opnieuw opstart

  • Spoel koudwatercircuits grondig (minimaal de volledige leidinginhoud).
  • Spoel warmwatercircuits grondig (minimaal 60 °C, hoe hoger hoe beter).
  • Vermijd aerosolvorming! Verwijder douchekoppen, sproeiers … vóór het spoelen. Leid het water via een slang rechtstreeks naar de afvoer.
  • Indien aerosolvorming onvermijdelijk is: draag adembescherming (FFP2 of P3).
  • Laat een staal nemen door een erkend labo.

Algemene preventietips:

  • Zorg ervoor dat sanitair water (zowel koud als warm) altijd buiten risicogebied blijft.
  • Stel verwarmingstoestellen (bv. een boiler) in op minimaal 60 °C.
  • Laat circulatiepompen draaien.

Meer info op https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella.

Hulp nodig?

Liantis ondersteunt je graag bij de heropstart van jouw sanitaire installatie, het uitvoeren van een risicoanalyse of het opstellen van een beheersplan.