My Liantis

Controle door Toezicht Welzijn op het Werk

Je activiteiten hervat? Weet dat de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) strenge controles houdt op het naleven van de coronamaatregelen zolang die van kracht zijn. Over deze thema’s mag je je in dat geval zeker aan vragen verwachten.

handhygiëne

Social distancing

Anderhalve meter, dat is de afstand die we in tijden van corona minimaal van elkaar moeten houden. Ook op het werk. De inspectiedienst TWW zal dus nagaan of jij er als werkgever alles aan doet om dat mogelijk te maken voor jouw werknemers, zowel aan hun bureaus en in de refter, als in de gang en zelfs tijdens collectief vervoer. Liften gebruik je bij voorkeur niet of alleen. Collega’s zitten ook nooit recht tegenover elkaar. Om te vermijden dat te veel collega’s zich in één ruimte bevinden, kan er bijvoorbeeld ook in shiften worden gewerkt of op gespreide momenten gepauzeerd. Fysieke vergaderingen worden zoveel mogelijk geannuleerd.

(Hand-)hygiëne

Er is al veelvuldig op gehamerd: een goede handhygiëne is cruciaal om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan. Daarnaast wordt minstens dagelijks reinigen met water en detergent aangeraden. Ook al gebeurt de overdracht van het coronavirus hoofdzakelijk via hoesten of niezen, toch is het niet uitgesloten dat besmette oppervlakten ook een rol spelen bij de verspreiding ervan. Het is daarom aangeraden om vaak aangeraakte oppervlakten en gebruiksvoorwerpen dagelijks te reinigen.

Duidelijke richtlijnen

Richtlijnen kunnen natuurlijk maar correct worden opgevolgd als er ook duidelijk over wordt gecommuniceerd. Is jouw personeel voldoende op de hoogte van wat van hen wordt verwacht? Hangen er bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen en posters voor een goede handhygiëne op aan alle toegangen?

Externe bezoekers

Externe bezoekers vermijd je liever: enkel wanneer ze essentieel zijn voor de continuïteit van jouw onderneming zijn ze toegelaten. Zij moeten hun handen wassen voor ze binnenkomen en zich nadien ook aan alle andere afgesproken beschermingsmaatregelen houden. En uiteraard begroet je hen niet met een handdruk!

Zieke medewerkers

Informeer je werknemers goed dat ze zelfs bij de lichtste symptomen beter kunnen thuisblijven. Het coronavirus heeft een incubatietijd van drie tot zes dagen, waardoor je dus al besmettelijk bent vóór de typische klachten zoals hoesten en niezen opduiken. Voelt een werknemer zich onwel en vertoont hij de typische symptomen (koorts, hoesten, luchtwegeninfectie)? Vraag hem dan zo snel mogelijk naar huis te gaan en telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Die zal verder bepalen wat de te volgen procedure is. Reinig en ontsmet het bureau van die medewerker, en vraag rechtstreekse collega’s om extra waakzaam te zijn voor symptomen.

Aandacht voor psychosociaal welzijn

Deze onzekere tijden kunnen bij sommige mensen voor psychosociale klachten zorgen. Heb jij daar als werkgever voldoende aandacht voor? Zorg dat je een plan van aanpak uitwerkt. Weet dat je voor extra ondersteuning op dat vlak ook bij Liantis terechtkan.