My Liantis

Veilig aan het werk: generieke gids

Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Vandaar dat de overheid deze gids als leidraad uitwerkte.

Generieke Gids

Deze gids is het resultaat van de samenwerking van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Economic Risk Management Group, de FOD WASO en de beleidscel van de minister van Werk.

Hij is opgesteld als een generiek instrument dat ingekleurd kan worden door de verschillende sectoren, om zo maximaal rekening te houden met hun sectorspecifieke context. Daarmee kunnen hopelijk zoveel mogelijk werkgevers hun activiteiten opstarten onder veilige omstandigheden.

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Download de gids