My Liantis

Crisis-overbruggingsrecht bij een aanzienlijke omzetdaling

Voor januari, februari, maart, april, mei en juni 2021 kan je in aanmerking komen voor het crisis-overbruggingsrecht wegens een aanzienlijke omzetdaling. Je hoeft nooit verplicht gesloten te zijn geweest en de uitkering is mogelijk voor zelfstandigen uit om het even welke sector.

De voorwaarden

Omzetverlies van minstens 40%

​​​​​De omzet van de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je de uitkering aanvraagt, wordt telkens vergeleken met dezelfde kalendermaand in 2019, het jaar voor de coronacrisis.

Concreet:

 • januari 2021: je omzet van december 2020 wordt vergeleken met je omzet van december 2019.
 • februari 2021: je omzet van januari 2021 wordt vergeleken met je omzet van januari 2019.
 • maart 2021: je omzet van februari 2021 wordt vergeleken met je omzet van februari 2019.
 • April 2021: je omzet van maart 2021 wordt vergeleken met je omzet van maart 2019.
 • Mei 2021: je omzet van april 2021 wordt vergeleken met je omzet van april 2019.
 • Juni 2021: je omzet van mei 2021 wordt vergeleken met je omzet van mei 2019.

Was je nog niet gestart als zelfstandige in dezelfde kalendermaand van 2019? Of was jouw omzetcijfer in die maand abnormaal laag, bijvoorbeeld door ziekte of moederschapsrust? Dan kijken we naar de omzetcijfers van de eerstvolgende volledige kalendermaand.

Heb je meerdere activiteiten als zelfstandige? Dan moeten we de omzet van de verschillende activiteiten eerst samentellen om ze te kunnen vergelijken.

Ben je bedrijfsleider in een vennootschap ? Dan kijken we naar de omzet van je vennootschap, en niet naar je maandelijkse vergoeding als bedrijfsleider.

Betalingsvoorwaarde

Ben je langer dan twaalf kwartalen zelfstandige? Dan moet je in de periode vanaf kwartaal 2/2017 tot en met kwartaal 1/2021 minstens vier kwartalen daadwerkelijk hebben betaald.

Ben je twaalf kwartalen of minder zelfstandige? Dan moet je voor minstens twee kwartalen je wettelijke voorlopige sociale bijdrage hebben betaald.

Voor het crisis-overbruggingsrecht voor de maanden januari, februari en maart 2021 betekent dat concreet dat wie gestart is in het vierde kwartaal van 2020 en zowel zijn bijdragen voor het vierde kwartaal van 2020 als het eerste kwartaal van 2021 heeft betaald, voldoet aan deze voorwaarde.

Wie start in het eerste kwartaal van 2021, komt enkel in aanmerking voor de maanden april, mei en juni 2021.

Heb je voor bepaalde kwartalen het corona-betalingsuitstel aangevraagd? Dan worden deze kwartalen ook beschouwd als betaald, op voorwaarde dat je de verlengde betalingstermijn respecteert. Verkreeg je een vrijstelling voor een bepaalde kwartaalbijdrage, dan telt die niet mee voor de betalingsvoorwaarde.

Jouw aanvraag

 • Je kan het crisis-overbruggingsrecht voor de maanden januari en februari 2021 alvast aanvragen.
 • Vanaf 1 maart zal je ook je aanvraag voor de maand maart 2021 kunnen indienen.

Je moet voor elke maand waarvoor je een uitkering wil ontvangen een aparte aanvraag indienen. Je hebt tot uiterlijk 30 september 2021 de tijd om je aanvraag in te dienen voor de maanden januari, februari en maart 2021. Voor de maanden april, mei en juni 2021 loopt de aanvraagtermijn tot 31 december 2021.

Je moet voor elke maand waarvoor je een uitkering wil ontvangen een aparte aanvraag indienen. Je hebt daarvoor tot uiterlijk 30 september 2021 de tijd.

Op de vrijdag die volgt op de week van jouw aanvraag, informeren we je of je in aanmerking komt.

De vlotste manier om je aanvraag te doen, is via ons klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of de itsme-app. Lukt het niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Bij je aanvraag moet je:

 • de link tussen jouw omzetdaling en de coronacrisis motiveren;
 • je omzetcijfers vermelden;
 • een bewijsstuk indienen dat je omzetdaling bevestigt. Bijvoorbeeld een attest van je boekhouder, een dagboek of rekeninguittreksels. Achteraf volgt een controle op basis van de officiële btw-gegevens.

Jouw uitkering

We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. Je uitkering staat dan binnen de drie werkdagen op je rekening. Let wel op: we kunnen je uitkering altijd pas na afloop van de desbetreffende maand betalen.

De eerste uitkeringen voor de maand februari 2021 worden vanaf 5 maart 2021 uitbetaald.

Het volledig maandbedrag bedraagt 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast).

 • Ben je sociale bijdragen verschuldigd in België en ben je in het kwartaal waarvoor je het crisis-overbruggingsrecht vraagt zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote (maxi-statuut), dan heb je recht op de volledige uitkering.
 • Volgende zelfstandigen komen ook in aanmerking voor het volledige bedrag, indien ze op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2018 of op basis van het officiële inkomen van 2021 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (748,11 euro per kwartaal – overeenkomstig een inkomen van 14.042,57):
  • zelfstandige in bijberoep;
  • zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 (“gelijkstelling met bijberoep”);  
  • student-zelfstandige; 
  • zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (65+), maar hun rustpensioen niet opnemen.

De halve maanduitkering bedraagt 645,85 euro (807,05 euro met gezinslast).

 • Volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de halve uitkering, indien ze voor het kwartaal waarvoor ze het crisis-overbruggingsrecht vragen een bijdrage verschuldigd zijn op een netto belastbaar inkomen van minstens 7.021,29 euro in 2018 of als het officiële inkomen van 2021 deze drempel bereikt:
  • zelfstandige in bijberoep;
  • zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 (“gelijkstelling met bijberoep”); 
  • student-zelfstandige; 
  • zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (65+), maar hun rustpensioen niet opnemen;
  • zelfstandigen die hun rustpensioen hebben opgenomen.

Gepensioneerde zelfstandigen komen enkel in aanmerking voor de halve uitkering.

  Volledige uitkering

Inkomen ≥ 14.042,57 euro 
Kwartaalbijdrage ≥ 748,11 euro

Halve uitkering
Inkomen tussen de 7.021,29 en 14.042,57 euro
Hoofdberoep (ook primostarter)  
Meewerkende echtgeno(o)tt(e)  
Bijberoep
Gelijkstelling bijberoep (artikel 37)
Student-zelfstandige
Zelfstandige die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (65+), zonder pensioen
Zelfstandige met een (vervroegd) rustpensioen  

 

Combinatie met een andere uitkering

Je kan het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling binnen eenzelfde kalendermaand niet combineren met een andere crisis-uitkering (bijvoorbeeld met het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting).

Ziekte-uitkeringen of moederschapsuitkeringen

In januari 2021 is het  niet mogelijk om een ziekte- of moederschapsuitkering te combineren met het crisis-overbruggingsrecht wegens aanzienlijke omzetdaling binnen dezelfde maand. Vanaf februari 2021 kan je het crisis-overbruggingsrecht wel cumuleren met een ziekte- of moederschapsuitkering, zij het tot een bepaald plafond (zie verder)

Ander vervangingsinkomen

Je kan het crisis-overbruggingsrecht wegens aanzienlijke omzetdaling wel gewoon combineren met een ander vervangingsinkomen binnen dezelfde maand, maar tot een bepaald plafond.

De som van het crisis-overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag van het crisis-overbruggingsrecht waarvoor je in aanmerking komt. Het bedrag van je crisisuitkering zal altijd worden verminderd, zodat de som van beide uitkeringen het plafond niet overstijgt. Het cumulatieplafond geldt voor alle zelfstandigen, ongeacht de bijdragecategorie.

Een voorbeeld: Je bent zelfstandige in hoofdberoep met gezinslast en komt in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling (max. 1.614,10 euro). Vanaf 22 januari 2021 geniet je gedurende tien dagen de vaderschaps- of geboorte-uitkering voor zelfstandigen van 83,26 euro per dag. Je kan het crisis-overbruggingsrecht combineren met de vaderschapsuitkering van zeven dagen in de maand januari, maar het bedrag van de crisis-uitkering wordt begrensd tot 1.031,28 euro (1.614,10 euro max. crisis-uitkering verminderd met 582,82 euro aan vaderschapsuitkeringen).

Het is belangrijk dat je bij je aanvraag voor een crisis-overbruggingsuitkering meteen aangeeft of je nog een ander vervangingsinkomen ontvangt. Geef ons daar dan meteen ook het bedrag van mee. Zo kunnen we je een correcte crisis-overbruggingsuitkering uitbetalen. Als achteraf blijkt dat je niet de juiste informatie hebt bezorgd, dan kan de betaalde uitkering teruggevorderd worden.

Combinatie met een andere beroepsactiviteit 

In tegenstelling tot de andere tijdelijke crisismaatregelen mag je dit crisis-overbruggingsrecht zonder probleem combineren met de uitoefening van je zelfstandige activiteiten.

In principe kan je het ook zonder beperkingen combineren met een beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Er is wel één aandachtspunt: ga je meer dan halftijds aan de slag gedurende een volledig kalenderkwartaal (bijvoorbeeld vanaf 1 januari t.e.m. 31 maart 2021)? Dan zal jouw aansluiting als zelfstandige wijzigen van hoofdberoep naar bijberoep en kan het zijn dat je geen recht meer hebt op het crisis-overbruggingsrecht, omdat jouw voorlopige bijdrage bijvoorbeeld niet hoog genoeg meer zijn.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.