My Liantis

Crisis-overbruggingsrecht bij verplichte sluiting

Wanneer je jouw zaak verplicht moest sluiten in januari of februari 2022 kun je onder bepaalde voorwaarden het dubbele crisis-overbruggingsrecht aanvragen.

Voorwaarden dubbel crisis-overbruggingsrecht voor januari en februari 2022

Je komt in aanmerking voor de dubbele uitkering als je:

 • Minstens 15 dagen in de maand van je aanvraag verplicht je zaak moet sluiten.
 • Je activiteit volledig onderbreekt. Click & collect is ook niet toegestaan.

Ben je minder dan 15 dagen in de maand verplicht gesloten? Dan kom je in aanmerking voor een enkele uitkering crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting.

Ben je afhankelijk van een sector die verplicht moet sluiten? Dan kom je niet meer in aanmerking voor een dubbele uitkering. Je komt wel in aanmerking voor de enkele uitkering crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling.

Jouw aanvraag

Je kan nog een aanvraag indienen tot 30 september 2022. 

Op de vrijdag die volgt op de week van jouw aanvraag, informeren we je of je in aanmerking komt.

De vlotste manier om je aanvraag te doen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of de itsme-app. Lukt het niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Jouw uitkering

We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. Je uitkering staat dan binnen de drie werkdagen op je rekening.

De dubbele maanduitkering voor wie minstens 15 dagen verplicht gesloten is

  Januari - februari 2022
Zonder gezinslast 2.741,50 euro
Met gezinslast 3.425,80 euro
 • Ben je sociale bijdragen verschuldigd in België en ben je in het kwartaal van de maand waarvoor je het crisis-overbruggingsrecht vraagt zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote (maxi-statuut), dan heb je recht op het volledig bedrag van de dubbele uitkering.
 • Volgende zelfstandigen komen ook in aanmerking voor het volledige bedrag van de dubbele uitkering, als ze op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2019 of op basis van het officiële inkomen van 2022 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (780,92 euro per kwartaal – overeenkomstig een inkomen van 14.658,44):
  • zelfstandige in bijberoep;
  • zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 (“gelijkstelling met bijberoep”);  
  • student-zelfstandige; 
  • zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (65+), maar hun rustpensioen niet opnemen.

De halve maanduitkering voor wie minstens 15 dagen verplicht gesloten is

 

Januari - februari 2022

Zonder gezinslast 1.370,75 euro
Met gezinslast 1.712,90 euro
 • Volgende zelfstandigen komen in 2022 in aanmerking voor de halve uitkering indien hun kwartaalbijdrage berekend is op een netto belastbaar inkomen van 2019 van minstens 7.329,22 euro:
  • zelfstandige in bijberoep;
  • zelfstandigen aangesloten onder artikel 37 (“gelijkstelling met bijberoep”);  
  • student-zelfstandige; 
  • zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (65+), maar hun rustpensioen niet opnemen;
  • zelfstandigen die hun rustpensioen hebben opgenomen.
 • Is je inkomen van 2019 lager of ben je later gestart, dan kan je toch nog recht hebben indien je definitieve inkomen van 2022 wel die drempel bereikt.

Gepensioneerde zelfstandigen komen enkel in aanmerking voor de halve uitkering.

 

Volledige uitkering

Inkomen 2022 ≥ 14.658,44 euro
Kwartaalbijdrage 2022 ≥ 780,92 euro

Halve uitkering

Inkomen tussen de 7.329,22 en 14.658,44 euro

Hoofdberoep (ook primostarter)  
Meewerkende echtgeno(o)t(e)  
Bijberoep
Gelijkstelling bijberoep (artikel 37)
Student-zelfstandige
Zelfstandige die wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (65+)
Zelfstandige met een (vervroegd) rustpensioen  

Uitkering voor wie minder dan 15 dagen verplicht gesloten is

Je hebt sowieso slechts recht op de helft van de uitkering vermeld in bovenstaande tabellen als je minder dan 15 dagen in de maand verplicht moet sluiten. 

 

Opgelet: aan het crisis-overbruggingsrecht is geen automatische vrijstelling van bijdragen gekoppeld die de verderzetting van je sociale bescherming garandeert. In de maanden waarvoor je een crisis-uitkering ontvangt, blijf je dus gewoon sociale bijdragen verschuldigd, om je sociale bescherming te kunnen behouden of opbouwen. Als je moeilijkheden ondervindt om te betalen, kan je wel een aanvraag indienen voor een verminderinguitstel of vrijstelling van je sociale bijdragen.

Combinatie met een andere beroepsactiviteit

Het crisis-overbruggingsrecht kan je in principe zonder beperkingen combineren met een beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Er is wel één aandachtspunt: ga je meer dan halftijds aan de slag gedurende een volledig kalenderkwartaal (bijvoorbeeld vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2022)? Dan zal jouw aansluiting als zelfstandige wijzigen van hoofdberoep naar bijberoep en kan het zijn dat je geen recht meer hebt op het crisis-overbruggingsrecht, omdat jouw bijdragen bijvoorbeeld niet hoog genoeg meer zijn.

Let op! Je diende je activiteit volledig te onderbreken om in aanmerking te komen voor een uitkering wegens verplichte sluiting. Deed je bijvoorbeeld toch nog aan click & collect, dan kom je ook niet meer in aanmerking.

In dat geval kom je mogelijk in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling.

 

Ben je afhankelijk van een verplicht gesloten sector? Dan kom je enkel in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling

Combinatie met een ander vervangingsinkomen

Je kan het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting binnen eenzelfde kalendermaand niet combineren met een andere crisisuitkering (bijvoorbeeld met het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling).

Je kan het crisis-overbruggingsrecht wel combineren met een vervangingsinkomen binnen dezelfde maand, maar slechts tot een bepaald plafond.

De som van het crisis-overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag van het crisis-overbruggingsrecht waarvoor je in aanmerking komt. Het bedrag van je crisisuitkering zal altijd worden verminderd, zodat de som van beide uitkeringen het plafond niet overstijgt.

Voorbeeld Een zelfstandige in hoofdberoep vraagt het dubbel crisis-overbruggingsrecht met gezinslast aan voor februari 2022. Hij wordt vader en geniet gedurende 15 dagen de vaderschapsuitkering voor zelfstandigen van 91,03 euro per dag. Hij kan het dubbel crisis-overbruggingsrecht combineren met de vaderschapsuitkering van 15 dagen in de maand februari, maar het bedrag wordt begrensd tot 2.060,35 euro (3.425,80 euro max. overbruggingsrecht – 1.365,45 euro vaderschapsuitkering).

Je kan het crisis-overbruggingsrecht ook cumuleren met een ziekte- of moederschapsuitkering, maar je moet wel degelijk actief zijn als zelfstandige om recht te hebben op het overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting/afhankelijkheid van een verplicht gesloten sector. Dit is het bijvoorbeeld geval indien je slechts een deel van de maand ziekte- of moederschapsuitkeringen hebt ontvangen of als je van de arts van het ziekenfonds toelating hebt gekregen om een zelfstandige activiteit uit te oefenen met behoud van je ziekte-uitkering.

Heb je je zelfstandige activiteit reeds volledig onderbroken omwille van ziekte, moederschapsrust, mantelzorg … dan kom je niet in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht.

In deze tabel vatten we de regels kort samen:

 

Cumulatie met alle uitkeringen mogelijk tot aan specifieke plafond (= maximale bedrag crisis-overbruggingsrecht waarop je recht hebt)

 

 

 

 

 

 

Geen recht op crisis-overbruggingsrecht als activiteiten om andere reden al onderbroken waren gedurende volledige maand

Het is belangrijk dat je bij je aanvraag voor een crisis-overbruggingsuitkering meteen aangeeft of je nog een ander vervangingsinkomen ontvangt. Geef ons daar dan meteen ook het bedrag van mee. Zo kunnen we je een correcte crisis-overbruggingsuitkering uitbetalen. Als achteraf blijkt dat je niet de juiste informatie hebt bezorgd, dan kan de betaalde uitkering teruggevorderd worden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

Gerelateerde pagina's