My Liantis

Coronavirus: de meest gestelde vragen

Veel landen worden intussen getroffen door het coronavirus. Ook in België neemt het aantal slachtoffers van de epidemie toe. Ondertussen heeft de regering enkele belangrijke maatregelen uitgewerkt. Welke rol speel jij daarin als werkgever of als zelfstandig ondernemer?

Welke steunmaatregelen gelden voor jou als werkgever?

Terwijl sommige ondernemingen zoals kledingwinkels verplicht moeten sluiten, kunnen andere bedrijven zoals bouwondernemingen gewoon openblijven. Afhankelijk van de situatie waar je je als werkgever in bevindt, kan je een beroep doen op verschillende steunmaatregelen om de sluiting of het gebrek aan werk op te vangen.

Tijdelijke werkloosheid - video

Matthias Debruyckere, expert bij het kenniscentrum van Liantis, geeft je in deze video meer toelichting over tijdelijke werkloosheid.

Moet jij je zaak verplicht sluiten? Dan komen je werknemers automatisch in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt voortaan voor alle werkgevers die worden getroffen door de coronacrisis. Alle aanvragen die al werden gedaan, worden ook automatisch aanvaard voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Bezorg ons zo snel mogelijk - via je gebruikelijke kanaal - de prestaties van je medewerkers tijdens de maand maart, en wij doen de rest. Als je nog vragen hebt, contacteer dan je vertrouwde klantenadviseur bij Liantis.

Je mag als werkgever de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de lonen van de maand maart op een later tijdstip uitvoeren. De overheid voorziet een uitstel tot 15 juni 2020. Je kan ook rekenen op een betalingsuitstel voor de sociale bijdragen.

Wanneer je verplicht moet sluiten, heb je in Vlaanderen bovendien recht op de hinderpremie, die je elektronisch moet aanvragen bij VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Alle vennootschappen met personeel hebben er recht op, net zoals zelfstandigen in hoofdberoep met een eenmanszaak. De premie bedraagt 4.000 euro voor de periode tot en met 5 april 2020. Daarna heb je recht op 160 euro per extra verplichte sluitingsdag die samenvalt met een dag waarop je zaak normaal open is. Heb je meerdere vestigingen, dan heb je voor elke vestiging recht op de hinderpremie (met een maximum van vier bijkomende vestigingen).

In Wallonië wordt een premie van 5.000 euro voorzien voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Voor meer info over de Waalse maatregelen kan je hier terecht. Ook het Brussel Hoofdstedelijk Gewest voorziet een premie van 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Meer info daarover vind je hier.

Als je als onderneming diensten verleent die momenteel door de overheid als niet-essentieel zijn benoemd – zoals pakweg een bouwbedrijf of een studiebureau – kan je openblijven als je volgende voorwaarden respecteert:

  1. Je voorziet telewerk voor alle functies waar dat mogelijk is. 

  2. Je kan garanderen dat de werknemers die fysiek aanwezig moeten zijn op het werk, minstens 1,5 meter afstand kunnen houden.  
  3. Je blijft de geldende hygiënemaatregelen respecteren. 

Kan je deze drie voorwaarden niet respecteren? Dan ben je verplicht om te sluiten. Je werknemers komen dan in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt voortaan voor alle werkgevers die worden getroffen door de coronacrisis. Alle aanvragen die al werden gedaan, worden ook automatisch aanvaard voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Bezorg ons zo snel mogelijk - via je gebruikelijke kanaal - de prestaties van je medewerkers tijdens de maand maart, en wij doen de rest. Als je nog vragen hebt, contacteer dan je vertrouwde klantenadviseur bij Liantis.

In het geval dat je beslist om zelf te stoppen, heb je geen recht op een hinderpremie. De overheid voorziet wel een compensatiepremie van 3.000 euro voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die tegen een omzetverlies van minstens 60% aankijken in de periode vanaf 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De aanvraag zal binnenkort verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO.

Kan je toch openblijven, maar kan je een aantal werknemers niet meer inzetten door een terugval in productie, klanten ...? Ook dan komen zij in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Je mag als werkgever de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de lonen van de maand maart op een later tijdstip uitvoeren.

Als je personeel tewerkstelt in een onderneming die voor de overheid onder de essentiële dienstverlening valt (zorgsector, voedingswinkels, tankstations, apotheken, banken …), kan je openblijven. Natuurlijk moet je wel een aantal belangrijke maatregelen nemen om je personeel te beschermen 

  1. Je voorziet telewerk voor alle functies waar dat mogelijk is. 

  2. Je kan garanderen dat die werknemers die fysiek aanwezig moeten zijn op het werk, minstens 1,5 meter afstand kunnen houden.  
  3. Je blijft de geldende hygiëne maatregelen respecteren. 

We beseffen dat jullie momenteel door een zware periode gaan en dat de druk zeer hoog ligt. Vanuit Liantis willen we jullie dan ook bedanken voor jullie niet aflatende inzet voor onze samenleving. 

Informeer jezelf via www.info-coronavirus.be (algemene stand van zaken), www.rva.be (tijdelijke werkloosheid), www.werk.belgie.be (werkgevers), www.rsvz.be (zelfstandige ondernemers), economie.fgov.be (ondernemingen) en www.sciensano.be (zorgsector). Op die websites brengt de overheid je een objectieve, up-to-date stand van zaken.  

De regeringen van ons land hebben ondertussen allerlei steunmaatregelen uitgewerkt. Sommige ervan verschillen van sector tot sector. Hou daarom de website van je sectororganisatie goed in het oog.

Telewerk is momenteel verplicht in alle ondernemingen die niet behoren tot de essentiële diensten, ongeacht hun grootte én voor alle medewerkers voor wie het mogelijk is. Dat zonder uitzondering. Wanneer thuiswerk niet mogelijk is, moeten bedrijven de regels van social distancing respecteren. Er moet een sociale afstand van 1,5 meter worden gegarandeerd tussen medewerkers. Die regel geldt ook voor de organisatie van het vervoer door de werkgever. Indien de maatregelen niet worden gevolgd, moet het bedrijf sluiten.

Uiteraard blijven ook goede hygiënemaatregelen van toepassing: frequent handen wassen, niezen op je bovenarm en niet in je handen, papieren zakdoeken onmiddellijk in de vuilbak werpen na gebruik, direct contact vermijden met mensen die hoesten of niezen …

Een medewerker die niet in de zorg werkt en die de social distancing kan respecteren, hoeft geen mondmasker te dragen. Het preventief dragen van een mondmasker door de algemene bevolking, heeft geen enkele meerwaarde. Enkel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en voor zorgpersoneel heeft het gebruik van een mondmasker wel zin.  

Voor een goede handhygiëne kan je je medewerkers het best aansporen om hun handen regelmatig en grondig (40 à 60 seconden) te wassen met water en zeep. Bekijk onze handhygiëneposter voor de juiste techniek.

De regering vraagt de scholen om alle lessen op te schorten tot en met 3 mei 2020. Crèches blijven wel open. Schoolgaande kinderen blijven het best thuis, maar mogen niet door de grootouders worden opgevangen.

Concreet betekent het dat je straks heel wat vragen van ouders zal krijgen. Velen zullen thuis willen blijven om voor hun kinderen te zorgen. Als werkgever tref je hier het best een regeling. Misschien kan je werknemer (onbetaald) verlof aanvragen of inhaalrust opnemen?

Wel is het zo dat elke school noodopvang voorziet voor kinderen van wie de ouders door omstandigheden moeten blijven werken. Denk bijvoorbeeld aan zorgverleners.

Als je werknemer vast zit op zijn bestemming, of na terugkeer onmiddellijk in quarantaine wordt geplaatst, dan kan je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen.

Op de website van de FOD Economie tref je bijkomende praktische informatie voor wie is gestrand in het buitenland.

Welke steunmaatregelen gelden voor jou als zelfstandige zonder personeel?

Terwijl sommige ondernemingen verplicht moeten sluiten, kunnen andere bedrijven bijvoorbeeld in de bouwsector gewoon openblijven. Afhankelijk van de situatie waar je je als zelfstandige zonder personeel in bevindt, kan je een beroep doen op verschillende steunmaatregelen om de sluiting of het gebrek aan werk op te vangen. 

Ga in dat geval na of je je sociale bijdragen kan verlagen. Dat kan je makkelijk zelf regelen via My Liantis

Raak je in de financiële problemen? Dan kan je een betalingsuitstel vragen voor welbepaalde sociale bijdragen. Ook kan je een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen. 

Wanneer je je zaak verplicht volledig of gedeeltelijk moet sluiten, kan je de uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen aanvragen. 

Het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest bieden ook steun aan zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis. Lees ons artikel om meer te weten te komen over de regionale premies.

De belangrijkste tip is om in dat geval zoveel mogelijk van thuis uit te werken. Vermijd daarbij fysiek contact met klanten. Is dat toch niet mogelijk? Probeer dan zeker 1,5 meter afstand te houden. Als je dat niet kan garanderen, dan moet je alsnog je activiteiten stopzetten. 

Heb je door al deze maatregelen minder inkomsten? Ga dan zeker na of je je sociale bijdragen kan verlagen. Dat kan je makkelijk zelf regelen via My Liantis.  

Raak je in de financiële problemen doordat je minder werk hebt? Dan kan je een betalingsuitstel vragen voor welbepaalde sociale bijdragen. Ook kan je een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen. 

Beslis je zelf om tijdelijk te stoppen omdat er te weinig werk voor handen is? Dan kan je de uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen aanvragen. Hou er wel rekening mee dat je er pas recht op hebt nadat je minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen je activiteiten onderbroken hebt.

Misschien kom je in aanmerking voor een regionale premie van het Vlaamse, Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hier vind je meer informatie over de regionale premies.

We beseffen dat jullie momenteel door een zware periode gaan en dat de druk zeer hoog ligt. Vanuit Liantis willen we jullie dan ook bedanken voor jullie niet aflatende inzet voor onze samenleving. 

Heb je een verzekering gewaarborgd loon afgesloten en ben je arbeidsongeschikt door de medische gevolgen van een coronabesmetting, dan heb je recht op gewaarborgd inkomen conform de voorziene dekkingsvoorwaarden van je verzekering. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt in principe niet uitgesloten.

Wie preventief in quarantaine wordt geplaatst – dus zonder ziek te zijn - kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is namelijk verzekerd.

Word je gehospitaliseerd als gevolg van een coronavirusinfectie, dan komt jouw hospitalisatieverzekering tussen in de medische kosten voor de opname.

Als je ziek wordt door het coronavirus en je blijft minstens acht dagen arbeidsongeschikt, heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekte-uitkering via je ziekenfonds

Je moet onmiddellijk aan je huisarts vragen om het specifiek getuigschrift arbeidsongeschiktheid in te vullen, anders heb je geen recht op uitkeringen. Hij kan dat downloaden van de website van je ziekenfonds.

Word je ziek terwijl je het corona-overbruggingsrecht geniet, dan zal de ziekte-uitkering ten vroegste vanaf de daaropvolgende maand worden toegekend. Werd je ziek vóór je je activiteiten door de coronacrisis onderbrak, dan heb je in principe geen recht op het corona-overbruggingsrecht.

Andere vragen

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten tot en met 10 mei 2020, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels, krantenwinkels, tuincentra, boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen, doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of -materialen verkopen en stoffen- en garenwinkels. Voor alle winkels gelden strikte richtlijnen.

Horecazaken blijven gesloten minstens tot en met 7 juni 2020 en moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten. Nachtwinkels mogen tot 22u open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.

Check voor een volledig overzicht de site van UNIZO.

Het is sowieso verstandig om een soort crisisplan voorhanden te hebben. Zo houd je makkelijker het hoofd koel als je onderneming rechtstreeks wordt geraakt door een pandemie zoals het coronavirus. Een Business Continuity Plan of BCP is daarvoor een handige tool. Het lijst alle belangrijke zaken op waarmee je rekening kan houden. Bekijk hier onze checklist.

Je consulteert hiervoor het best het reisadvies van Buitenlandse Zaken.

Op de website van de FOD Economie tref je bijkomende praktische informatie aan over wat er gebeurt als je zelf beslist om te annuleren of als je reis wordt geannuleerd door de reisorganisator.

Wie met het vliegtuig terugkomt van een essentiële zakenreis, wordt veertien dagen thuis in quarantaine geplaatst. 

Voel je als ondernemer zelf de stress en onzekerheid over de toekomst van jouw bedrijf groeien? Als je het even niet meer weet, dan biedt ons team van coaches en psychologen jou een luisterend oor via onze Luisterlijn. Je kan je online inschrijven voor een gesprek. Geef aan op welk moment en op welk nummer je mag worden gebeld. Zo kan je in alle rust jouw verhaal doen.

Zit je eerder met praktische vragen? De medewerkers van de Luisterlijn zijn er om je ondersteuning te bieden op persoonlijk vlak. Voor vragen over jouw dossier kan je via e-mail terecht bij jouw vertrouwde klantenadviseur. Of neem een kijkje op www.liantis.be/corona voor een overzicht van alle mogelijke steunmaatregelen.