My Liantis

Een innovatiepremie: de voor- en nadelen

Wil je je concurrentie een stapje voor zijn, dan is het belangrijk om als bedrijf creatief en innovatief te denken. Wil je daar extra op inzetten? Dat kan met de innovatiepremie!

Wat is de innovatiepremie?

Met de innovatiepremie beloon je een medewerker voor een uitzonderlijke creatieve prestatie of een innovatief idee. Je betaalt bovendien geen sociale bijdrage als werkgever, en voor je medewerker is de premie 100% netto. Heel interessant dus voor jou én je werknemer. 

De innovatiepremie voor grote en kleine ondernemingen

Er zijn verschillende manieren om werknemers te motiveren om hun beste beentje voor te zetten. Dat kan bijvoorbeeld via een winstpremie, waarbij je een deel (of alle) winst van een boekjaar uitkeert aan je werknemers. Maak je geen winst, dan komt er niets op hun rekening terecht. 

Met een innovatiepremie kan je dan weer afzonderlijke werknemers belonen. Je beloont dan die medewerkers die met een nieuw idee een meerwaarde creëerden voor je onderneming. Dat kan op het vlak van techniek, economie, productiviteit, welzijn op het werk …

Goed nieuws: niet enkel grote bedrijven kunnen scoren met zo’n innovatiepremie. Ook als kmo heb je er baat bij dat je werknemers out of the box denken. Misschien heeft iemand wel een idee om productiever te werken of voor een efficiënter werkproces bij de vervaardiging van je producten? 

Voorwaarden van de innovatiepremie

Lijkt zo’n innovatiepremie je wel een goed idee? Je kan de premie toekennen op voorwaarde dat:

  • het creatief idee een meerwaarde betekent voor je onderneming.
  • de innovatie niets te maken heeft met een voorafgaande offerteaanvraag voor producten of processen bij derden.
  • de innovatie in de onderneming wordt uitgevoerd of deel uitmaakt van een (aangevraagd) prototype. Is dat niet het geval, dan is het belangrijk dat je duidelijk maakt wat de invloed is van de innovatie op de werking van je bedrijf.

Ook de premie zelf moet voldoen aan enkele voorwaarden:

  • De premie mag geen vervanging zijn van het loon, andere premies of voordelen.  
  • Ze is enkel van toepassing voor werknemers met een arbeidsovereenkomst: voor onbepaalde duur, bepaalde duur, een specifiek werk of een werkstudent. 
  • Het totale bedrag mag jaarlijks niet meer zijn dan 1% van de loonmassa van je onderneming. 
  • Bij ondernemingen met meer dan 30 personen is de premie van toepassing op maximaal 10% van alle werknemers. Werken er minder dan 30 medewerkers, dan mogen maximaal 3 werknemers de premie genieten. 
  • Voor de werknemer mag de premie per jaar niet hoger zijn dan zijn maandloon. 

Premie aanvragen en toekennen

Wil je graag starten met een innovatiepremie? Er komt gelukkig niet veel tijd en werk bij die aanvraag kijken. Het kan in drie stappen:

Stap 1: Je werknemers informeren

Vertel je werknemers alles wat ze moeten weten. Leg uit wat de innovatiepremie precies is en wat de voorwaarden zijn. 

Stap 2: Aanvraag bij de FOD Economie

Brengt een werknemer een creatief idee naar voren? Dan kan je via een formulier van de FOD Economie een aanvraag doen voor de premie. Zij onderzoeken dan of de innovatie aan alle voorwaarden voldoet, en een meerwaarde betekent voor je onderneming. Reken op een tiental dagen om van hen een beoordeling te krijgen.  

Stap 3: Melding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Is de innovatiepremie binnen? Dan geef je aan de RSZ alle bedragen door, samen met de namen van de begunstigden van de premie. Dat doe je in de maand die volgt op de toekenning, via het e-mailadres innovatiepremies@rsz.fgov.be