Hoe bereken je het verzuimpercentage?

Elke onderneming krijgt te maken met afwezigheden door ziekte. Dat is geen verrassing. Maar af en toe loopt het de spuigaten uit. Je vraagt je af of dit allemaal wel normaal is? Op dat ogenblik is het goed om in de cijfers te duiken. Dit helpt om je blik te objectiveren. 

Aantal werknemers afwezig door ziekte gedeeld door totaal aantal werknemers

Het verzuimpercentage is vrij eenvoudig te berekenen. Je bekijkt per werkdag hoeveel procent van je werknemers afwezig is door ziekte. Het spreekt voor zich dat dit percentage op bepaalde dagen vrij hoog zal zijn en op andere dagen erg laag. Maar als je deze oefening over een langere periode volhoudt (bijvoorbeeld gedurende een jaar), kom je uit bij een gemiddelde dat representatief is voor jouw bedrijf. Dit verzuimpercentage kan je vervolgens afzetten tegen gemiddeldes per regio of per sector. 

Ter info

Het gemiddelde verzuimpercentage in België bedraag 7%.

Wat is de Bradford-factor?

De Bradford-factor is een alternatieve, maar vaakgebruikte manier om het ziekteverzuim in kaart te brengen. Specifiek aan de Bradford-factor is dat het een groter gewicht toekent aan de frequentie van afwezigheden (hoeveel keren per jaar meldt iemand zich ziek?), dan aan de duur van de afwezigheid (hoeveel dagen is iemand in totaal ziek geweest?). De formule is het totaal aantal ziektedagen vermenigvuldigd met het kwadraat van het aantal ziektemeldingen.

Voorbeeld

Twee werknemers zijn vorig jaar allebei twaalf dagen ziek geweest. Het verschil is dat de ene werknemer één keer ziek is geweest (dus één keer twaalf dagen aan een stuk), terwijl de ander drie meldingen op zijn naam heeft (dus drie keer gemiddeld vier dagen aan een stuk). Beide werknemers krijgen dan ook een andere Bradford factor toegekend. Voor de ene werknemer is dat 12*1²=12; voor de andere 12*3²=108.

Uiteraard kan je de Bradford-factor ook berekenen op organisatieniveau. Dit resulteert dan opnieuw in een cijfer dat je kan afzetten tegen gemiddeldes per regio of sector.

Waarom de Bradford-factor gebruiken?

De meeste bedrijven kampen eerder met kortlopend ziekteverzuim. Op zich is dit niet alarmerend, maar het loont wel de moeite om na te gaan of een patroon in dit verzuim zit: gaat het bijvoorbeeld om werknemers die elke maandagmorgen of woensdagnamiddag ziek zijn? Dergelijke fenomenen vallen moeilijk af te leiden uit het klassieke verzuimpercentage, maar dus wel uit de Bradford-factor.

Lees alles over de verschillende types verzuim.

Kom hier meer te weten