Hoe werkt educatief verlof of opleidingsverlof voor werknemers?

Alle werknemers in de privésector in Vlaanderen hebben recht op Vlaams opleidingsverlof (het vroegere betaald educatief verlof). Daarmee kunnen ze een erkende opleiding volgen tijdens de werkuren, met behoud van loon. Als werkgever mag je dat niet weigeren. Je kunt nadien wel een forfaitair bedrag per dag terugvorderen van de overheid.

Educatief verlof voor werknemers in Vlaanderen

Sinds de hervorming van het opleidingsverlof in 2019 kunnen voltijdse werknemers in Vlaanderen rekenen op maximaal 125 uur betaald Vlaams opleidingsverlof op jaarbasis. Die tijd mogen ze gebruiken om een loopbaan- of arbeidsmarktgerichte opleiding te volgen of erkende examens af te leggen. De opleiding hoeft niets te maken te hebben met de huidige functie van de werknemer, zolang ze maar past binnen het erkende opleidingskader.

De beschikbare opleidingstijd voor niet-voltijdse werknemers wordt berekend aan de hand van de tewerkstellingsbreuk.

Terugbetaling van opleidingsverlof aanvragen

Als werkgever kan je je aanvraag tot terugbetaling online indienen via het WSE-loket. Dat verzoek moet binnen de drie maanden na de start van de opleiding gebeuren. Daarnaast moet je elk kwartaal het correcte aantal gevolgde opleidingsuren in voeren in de DmfA. Hulp nodig? Liantis kan je helpen. [LINK naar contact]

Educatief verlof in Brussel en Wallonië

In de hoofdstad en ten zuiden van de taalgrens werkt het systeem voor betaald educatief verlof anders. Brussel en Wallonië gebruiken nog steeds het klassieke stelsel.

Lees hier alles over het vernieuwde opleidingsverlof.

Vragen over educatief verlof?

Neem contact op