Hoeveel dagen mag een jobstudent werken?

Jobstudenten zijn een welgekomen hulp tijdens drukke periodes of voor tijdelijke projecten. Maar hoeveel dagen mag een jobstudent wettelijk gezien werken voor jou?

Tot 600 uur per jaar onder gunstregime

Jobstudenten die minder dan 600 uur per kalenderjaar - samen 75 dagen - werken, genieten een verminderde RSZ-bijdrage. Dat is ook voor werkgevers handig: zij zijn namelijk geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd en betalen enkel een verlaagd RSZ-tarief van 5,43%.

De berekening van het aantal gewerkte uren kunnen jobstudenten zelf nakijken via studentatwork.be of de daarbij horende mobiele app, student@work. Werkt een student meer dan 600 uur op jaarbasis? Dan betaal je als werkgever het gewone RSZ-tarief (32%) en draagt ook de student 13,07% af. In dat geval krijgt de jobstudent het statuut van werkstudent.

Let op met arbeidsduur voor minderjarigen

Je mag een minderjarige jobstudent niet zomaar volgens hetzelfde schema inzetten als je vaste medewerkers. Ze mogen maximaal vijf dagen per week werken en ook zondagsarbeid is strikt geregeld.

Jobstudenten onder de achttien hebben ook recht op meer pauze. Voor een werkdag die langer dan vier en een half uur duurt, krijgt een jobstudent een half uur rust. Is de werkdag langer dan zes uur, dan bedraagt de rusttijd een uur.

Voor meerderjarige jobstudenten gelden dan weer dezelfde regels als voor reguliere werknemers. Nachtarbeid is in principe verboden, met enkele uitzonderingen.

Vragen over de rechten en plichten voor een jobstudent in jouw bedrijf?

Contacteer ons