My Liantis

Loonkost bereken: hoeveel kost een werknemer?

De werkelijke kost van een werknemer is opgebouwd uit het brutoloon, sociale bijdragen op dat loon en extra’s zoals vakantiegeld of extralegale voordelen. Al die componenten vormen samen je totale loonkost.

Loon

Het loon van je werknemer vormt de basis van de totale loonkost. Als werkgever is vooral het basisloon van tel. Dat is het brutoloon vóór de aftrek van belastingen en sociale bijdragen. Je medewerkers zijn uiteraard vooral geïnteresseerd in wat er netto in hun portemonnee overblijft. Die berekening is afhankelijk van factoren die voor elke individuele werknemer kunnen verschillen. Met de online bruto-nettocalculator van Liantis maak je eenvoudig een loonsimulatie. Zo kun je jouw werknemer een goede indicatie geven van zijn of haar nettoloon. Handig in de aanwervingsfase of bij een salarisonderhandeling!

Vakantiegeld

Naast het basisloon heeft elke werknemer ook recht op vakantiegeld. Er zijn twee soorten: enkel vakantiegeld en dubbel vakantiegeld.

Het enkel vakantiegeld is een doorbetaling van het loon van je werknemer tijdens vakantiedagen. Voor bedienden betaal je dat als werkgever zelf. Voor arbeiders valt de uitbetaling dan weer onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Het dubbel vakantiegeld is een extra uitbetaling die is vastgelegd op 92% van het bruto maandloon. Als werkgever moet je voor bedienden die kost ook voor jouw rekening nemen. Arbeiders krijgen hun eventuele dubbel vakantiegeld dan weer uitgekeerd via de RJV of hun vakantiekas.

Extralegale voordelen

Naast het basisloon kun je als werkgever ook extralegale voordelen toekennen aan je medewerkers. Die zijn meestal fiscaal interessanter dan een brutoloonsverhoging én een slimme manier om je werknemers te belonen zonder een al te buitensporige impact op je totale loonkost.