My Liantis

Wat is een jaarlijks actieplan en wanneer moet je dit opstellen?

Een jaarlijks actieplan is een belangrijk document binnen je welzijnsbeleid. Je legt er schriftelijk in vast welke concrete preventiemaatregelen je het komende jaar wil nemen.

Wie moet het plan opstellen?

Je interne preventieadviseur is hiervoor verantwoordelijk. Weet dat je als werkgever ook zelf de functie van interne preventieadviseur kan waarnemen, als je minder dan 20 werknemers in dienst hebt.

Timing Jaarlijks actieplan

Het jaarlijks actieplan (JAP) voor het volgende kalenderjaar moet je ten laatste klaar hebben op 31 oktober. Je legt het ter advies voor aan het CPBW (comité voor preventie en bescherming op het werk), aan de vakbondsafvaardiging of via directe participatie aan alle werknemers. Na eventuele aanpassingen, treedt het jaaractieplan tot slot in werking vanaf 1 januari.

Hoe zit het jaarlijks actieplan ingebed in je welzijnsbeleid?

Het startpunt voor elk welzijnsbeleid is een algemene risicoanalyse. Hierbij breng je de sterktes en zwaktes op vlak van veiligheid en gezondheid in kaart. Vervolgens werk je preventiemaatregelen uit waarmee je de pijnpunten kan aanpakken. Deze bundel je in je globaal preventieplan (GPP). Dit plan heeft een geldigheid van vijf jaar. Tot slot distilleer je uit dit globaal preventieplan een jaarlijks actieplan (JAP) waarmee je concreet aan de slag kan.

Hoe pak je dit best aan?

Liantis beschikt met het preventieplatform over een unieke tool waarmee je vlot een algemene risicoanalyse, een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan kan genereren. Ben je aangesloten bij Liantis preventie & welzijn, maar heb je nog geen toegang tot het Preventieplatform? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je klantenadviseur.

Lees alle details over hoe je jaaractieplan eruit moet zien.

Ontdek ze hier