My Liantis

Kan ik een vrijstelling krijgen voor mijn sociale bijdragen?

Als zelfstandige betaal je normaal elk kwartaal sociale bijdragen. Zo ben je in orde met je sociale zekerheid. In bepaalde gevallen kan je echter een vrijstelling van je sociale bijdragen bekomen.

Wanneer kan ik een vrijstelling krijgen?

Je kan een vrijstelling van je voorlopige of regularisatiebijdragen krijgen als je tot één van de volgende categorieën behoort:

Als je behoort tot één van de volgende categorieën, kom je enkel in aanmerking voor een vrijstelling als je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdrage minstens gelijk is aan de bijdrage verschuldigd in hoofdberoep:

Als zelfstandige in bijberoep kom je nooit in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen, tenzij je netto belastbaar jaarinkomen lager is dan 1.531,99 euro. In dat geval ben je volledig vrijgesteld.

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?

Het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen) beslist over je vrijstellingsaanvraag. Je kan de vrijstelling op verschillende manieren aanvragen:

Tips Ga je voor de papieren versie? Teken het document dan zelf (het RSVZ aanvaardt geen aanvragen die door boekhouders ondertekend zijn), verstuur het via aangetekende zending of lever het af in één van onze kantoren.
Vooraleer je een vrijstelling aanvraagt, vraag je best eerst een vermindering aan. Het RSVZ zal je aanvraag anders niet behandelen. Neem dus zeker contact op met je klantenadviseur om je mogelijkheden te bespreken. 

Wat is de impact van een vrijstelling op mijn sociale rechten?

Wanneer je een vrijstelling geniet, blijven je sociale rechten gevrijwaard. Hierop geldt echter één grote uitzondering, namelijk je pensioen. Je bouwt met andere woorden geen pensioen op voor alle vrijgestelde kwartalen.

Tip Geniet je een vrijstelling, dan kan je op een later moment de vrijgestelde bijdragen alsnog betalen, als die ondertussen nog niet verjaard zijn. Op deze manier kan je toch nog pensioenrechten opbouwen.