Kun je een medewerker ontslaan om dringende redenen?

Een werknemer op staande voet ontslaan? Daarvoor heb je als werkgever altijd een dringende reden nodig. Die staan strikt omschreven in de wet. Hier lees je hoe je dat het best aanpakt.

Dringende reden voor ontslag op staande voet

Als werkgever kun je iemand onder bijzondere omstandigheden onmiddellijk ontslaan, zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding. Daarvoor heb je een dringende reden nodig. Dat is een ernstige fout die verdere samenwerking onmogelijk maakt. Denk maar aan diefstal, fraude of schending van bedrijfsgeheimen.

Ook herhaaldelijke tekortkomingen op de werkvloer kunnen een geldige reden vormen om een werknemer op staande voet te ontslaan. De opgebouwde bewijslast vormt in dat geval de doorslaggevende factor. Een goed onderbouwd dossier bevat niet alleen argumenten, maar bewijst ook zwart op wit de regelmatige fouten die de werknemer heeft begaan. Als werkgever documenteer je daarbij best de eventuele evaluatiegesprekken, die aantonen dat je werknemer gewaarschuwd is geweest en de kans heeft gehad om zich te verbeteren.

Strikte procedure voor onmiddellijk ontslag

Onmiddellijk ontslag is een zware maatregel. Je gaat er maar beter niet lichtzinnig mee om als werkgever. De volledige procedure staat uitgelegd in dit overzicht over ontslag om dringende redenen. Met een correct en stevig dossier hou je als werkgever een slag om de arm, zodat je zaak ook in de arbeidsrechtbank standhoudt indien nodig.

De procedure bij onmiddellijk ontslag in een notendop:

  • Verbreek het contract binnen de drie werkdagen nadat je de ernstige fout hebt ontdekt.
  • Informeer de betrokken werknemer binnen dezelfde tijdspanne over de ten laste gelegde feiten.
  • Motiveer het ontslag in een aangetekende brief.

Je mag de ontslagen werknemer ook in één en dezelfde brief op de hoogte brengen van het ontslag én de motivatie, zolang je die brief verzendt binnen de drie dagen na de ontdekking van de feiten.

Meer over ontslag om dringende redenen?

Lees de blog