My Liantis

Moet ik mij als syndicus in de KBO registreren?

Sinds april 2017 is het wettelijk verplicht je mandaat als syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te registreren. Geef via ons online inschrijvingsformulier je gegevens door en wij brengen dit snel voor jou in orde.

Is de registratie als syndicus verplicht?

Als je aangesteld bent als syndicus van een vereniging van mede-eigenaars (VME) of van meerdere VME’s, dan moet je dit mandaat registreren in de KBO. Hier bestaan geen uitzonderingen op.

Het maakt niet uit of je je mandaat als particuliere of als professionele syndicus uitoefent. In beide gevallen moet je dit mandaat inschrijven in de KBO. Als professionele syndicus moet je bovendien:

  • ofwel een door het BIV erkend vastgoedmakelaar zijn
  • ofwel een aanverwant beroep uitoefenen (advocaat, boekhouder, landmeter, architect … ) en voldoen aan de bepalingen van de beroepsvereniging in kwestie over de uitoefening van het mandaat als syndicus

Hoe bewijs ik mijn mandaat als syndicus?

Meerdere documenten komen in aanmerking als bewijsstuk voor je mandaat. Afhankelijk van hoe je aangesteld werd, moet je volgend bewijsstuk voorleggen:

  • Benoeming in het reglement van mede-eigendom: kopie van de basisakte
  • Benoeming door rechter: kopie van het vonnis
  • Benoeming door Algemene Vergadering (AV) van de VME: 
    • Ofwel kopie van het getekend verslag van de AV
    • Ofwel een getekend uittreksel uit het verslag van de AV

Hoe registreer ik mijn mandaat als syndicus in de KBO?

Je kan je mandaat niet zelf registreren in de KBO. Enkel een erkend ondernemingsloket zoals Liantis is hiervoor bevoegd. Via ons online inschrijvingsformulier kan je de registratie wel gemakkelijk aanvragen. Laat je gegevens achter en wij brengen dit snel voor jou in orde.

Tip Ben je syndicus van meerdere VME’s? Duid dit dan aan in het inschrijvingsformulier. Wij nemen contact met je op en beperken je administratie tot een minimum.