My Liantis

Moet ik als werkgever overuren uitbetalen?

Af en toe heb je als werkgever geen andere keuze en dringen overuren zich op. Wanneer moet je als werkgever die uitbetalen aan je werknemers? De verplichtingen op een rij.

Overuren in een notendop

Werkt je medewerker méér dan 9 uur op één dag of méér dan de wekelijkse arbeidsduur (38u-39u-40u), dan beschouwen we dat als overuren. Die overuren kun je als werkgever op twee manieren compenseren: met inhaalrust en toeslag of door uitbetaling van overuren.

Inhaalrust en toeslag voor werknemers

Je kunt ter compensatie van overuren inhaalrust toekennen. Dat is extra verlof, op een dag waarop je medewerker normaalgezien zou moeten werken. Inhaalrust moet je altijd toekennen in dezelfde referteperiode als die waarin de overuren zijn gepresteerd. Meestal bedraagt deze termijn één trimester. Een langere referteperiode kan enkel als dat zo is vastgelegd in de cao of het arbeidsreglement van je onderneming.

Sowieso moet je ook een toeslag van 50 of 100% (weekdag of zon-feestdag) betalen op het moment van het presteren van de overuren.

Uitbetaling van overuren aan werknemers

Een andere optie is om de overuren van je medewerker uit te betalen. Het standaardtarief voor overuren is 150%. Niet goedkoop, maar gelukkig is er een oplossing.

Fiscale korting voor werkgevers: tot 180 uur per jaar

Werkgevers kunnen hun personeelsleden tot 180 overuren per jaar laten presteren aan een fiscaal gunstig tarief, met een verlaagde bedrijfsvoorheffing. Vroeger lag de bovengrens op 130 overuren, maar dankzij een nieuwe regeling is de fiscale korting alvast tot eind 2020 op dit verhoogde aantal uren geldig.

Fiscaal voordeel voor werknemers

Ook werknemers hebben baat bij het fiscale gunstregime voor overuren. Zij genieten namelijk een belastingvermindering op de eerste 180 overuren. Een mooi extraatje dat je werknemers kan motiveren om wat extra uren te kloppen.

Vrijwillige overuren

In de privésector bestaat ook het principe van vrijwillige overuren. Die maatregel werd in het leven geroepen om makkelijk tegemoet te komen aan onverwachte werkpieken. Het grote voordeel? Minimale administratie en grote flexibiliteit. Je leest er alles over in het blogbericht over vrijwillige overuren.

Meer weten over de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij overuren?

Lees de blog