My Liantis

Waarom betaal ik sociale bijdragen?

Met je sociale bijdragen als zelfstandige draag je bij aan de sociale zekerheid en verwerf je voor jezelf enkele belangrijke sociale rechten

Wat zijn sociale bijdragen?

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal een sociale bijdrage aan een sociaal verzekeringsfonds. Vergelijk het met werknemers in loondienst waarbij hun werkgever instaat voor hun sociale zekerheid. Aangezien je als zelfstandige je eigen baas bent, moet je dat zelf regelen door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

De berekeningswijze voor sociale bijdragen is verschillend voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep. Voor zelfstandigen in hoofdberoep is er bijvoorbeeld een verplichte minimumbijdrage, terwijl dat bij sociale bijdragen voor zelfstandigen in bijberoep niet het geval is.

Wat krijg je voor de sociale bijdragen?

In ruil voor je sociale bijdragen, heb je als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot o.a. recht op:

Sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep

Zelfstandigen in bijberoep bouwen in de regel geen sociale rechten op als zelfstandige, aangezien zij reeds een statuut hebben als werknemer of als ambtenaar. Zelfstandigen in bijberoep die hoge sociale bijdragen betalen kunnen desondanks in bepaalde gevallen toch aanspraak maken op een aantal rechten van het zelfstandigenstatuut.

Aanvullende verzekeringen voor zelfstandigen

In vergelijking met werknemers hebben zelfstandigen een minder uitgebreid sociaal statuut. Bovendien zijn de uitkeringen vaak lager dan voor werknemers. Je hebt als zelfstandige evenwel de mogelijkheid om vrijwillig aanvullende verzekeringen af te sluiten, zodat je je optimaal kan indekken tegen bepaalde risico’s.

Deze aanvullende verzekeringen zijn interessant omdat ze fiscaal aangemoedigd worden. Zo kan je bijvoorbeeld de premies betaald in het kader van een (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) integraal in mindering brengen als beroepskost.