Wat moet ik doen bij een arbeidsongeval?

Hoezeer je ook inzet op veiligheid, een arbeidsongeval valt nooit 100% uit te sluiten. Het slachtoffer helpen is uiteraard je eerste zorg, net zoals je eventuele gevaarlijke situaties onmiddellijk tracht te ontmijnen. Toch stopt het daar niet. Als werkgever moet je nog een aantal administratieve verplichtingen vervullen om het arbeidsongeval op een correcte manier af te handelen.

Lichte incidenten registreren in het EBHO-register

Een personeelslid loopt een kleine snijwonde op, iemand valt van een kleine ladder en bezeert zijn knie, een werknemer krijgt een bloedneus … Een klein ongeval is gauw gebeurd. In veel gevallen blijven de gevolgen gelukkig miniem. Je medewerker kan onmiddellijk verder werken en de tussenkomst van een arts is niet nodig.

Hoe onschuldig het voorval ook lijkt, als werkgever neem je ook lichte incidenten best altijd op in een EHBO-register. Waarom? Stel dat die zere knie na verloop van tijd toch tot ernstige problemen leidt, dan kan je het incident alsnog als een arbeidsongeval laten gelden. Je kan dan de medische kosten die uit het letsel voortkomen, recupereren via je arbeidsongevallenverzekering.

Arbeidsongevallen aangeven aan de verzekering

Elk arbeidsongeval waar een arts aan te pas komt of tot één of meerdere dagen van arbeidsongeschiktheid leidt, moet je binnen de acht kalenderdagen aangeven bij je verzekeraar. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen op weg van en naar het werk.

Arbeidsongevallen met ten minste vier kalenderdagen werkverlet

Indien blijkt dat je werknemer ten minste vier kalenderdagen arbeidsongeschikt is (de dag van het ongeval niet meegerekend), dan moet een preventieadviseur het ongeval onderzoeken. Hij of zij stelt ook de gepaste maatregelen voor om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Neem voor het onderzoek van een arbeidsongeval contact op met je externe dienst voor preventie op het werk.

Aangifte van ernstige arbeidsongevallen

Indien je preventieadviseur of verzekeraar aangeeft dat het om een ernstig arbeidsongeval gaat, dan bezorg je binnen de tien kalenderdagen volgend op het arbeidsongeval een omstandig verslag aan de dienst Toezicht Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO).

Wil je arbeidsongevallen in de toekomst vermijden? Lees dan zeker de handige tips op onze blog.

Lees ze hier