My Liantis

Sociaal statuut 05 mei 2021

Fiscale attesten 2020 beschikbaar op My Liantis

Goed nieuws: de fiscale attesten met de betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen van 2020 zijn beschikbaar op My Liantis. De papieren versie krijg je samen met het vervaldagbericht van het tweede kwartaal 2021.

Let op: verhogingen zijn niet meer aftrekbaar

Sinds inkomstenjaar 2020 zijn betaalde verhogingen wegens laattijdige betaling van bijdragen of wegens onterechte vermindering van voorlopige bijdragen niet meer fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Die betalingen vind je dan ook niet meer terug op je fiscaal attest.

Aparte verzending voor fiscale fiches

Deed je in 2020 een beroep op het crisis-overbruggingsrecht, dan zal je half mei een fiscale fiche 281.18 of 281.50 met een uitgebreide toelichting ontvangen. Hoe je precies zal worden belast op je ontvangen uitkeringen, kan je nalezen in ons artikel over de fiscale impact van het overbruggingsrecht.

Handig overzicht voor de belastingaangifte

Reken je op je accountant of belastingadviseur om jouw belastingaangifte correct in te dienen? Wij verzamelden alle richtlijnen die hij nodig heeft in een handig overzicht. Naast de fiscale codes voor de (terug)betaalde sociale bijdragen, geven we dit jaar extra informatie over hoe de ontvangen uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht feilloos kunnen worden aangeven.