My Liantis

Alleenstaandenpensioen of gezinspensioen?

Binnenkort kom je terecht in een nieuwe fase en start je leven als gepensioneerde. Door de betaling van je sociale bijdragen heb je jarenlang pensioenrechten opgebouwd. Daar kun je nu aanspraak op maken. Op basis van de door jou opgebouwde rechten, heb je recht op een alleenstaandenpensioen. In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat je recht hebt op een gezinspensioen. Dat pensioen is dan zowel voor jou als voor je echtgeno(o)t(e). De pensioendiensten gaan zelf na aan welk tarief je pensioen uitbetaald moet worden, maar hieronder vind je alvast de voorwaarden voor het gezinspensioen. 

Wanneer heb je recht op een gezinspensioen?

Je zal een gezinspensioen krijgen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent gehuwd en,
  • Je partner heeft geen of een beroepsinkomen dat lager ligt dan de grens van de toegelaten activiteit, of
  • Het pensioen van je partner is kleiner dan het bedrag dat je voor hem/haar kunt bijkrijgen.

Het bedrag van het gezinspensioen is ongeveer 25% hoger dan het alleenstaandenpensioen. De pensioendiensten zullen jou steeds geven wat voor jou het meest voordelig is. 

Ben je niet gehuwd of woon je feitelijk of wettelijk samen? Dan ontvang je sowieso een alleenstaandenpensioen

Wat zijn de grenzen van de toegelaten activiteit?

De bedragen die hieronder vermeld staan zijn de netto belastbare bedragen op jaarbasis van toepassing in 2020. 

Jonger dan 65 jaar:

  • Geen kind ten laste: € 6.714
  • Kind ten laste: € 10.071

65 jaar of ouder (alleen voor de echtgeno(o)t(e) van een gerechtigde op een rustpensioen aan het gezinsbedrag): 

  • Geen kind ten laste: € 19.394
  • Kind ten laste: € 23.591