My Liantis

Alleenstaandenpensioen of gezinspensioen?

Binnenkort kom je terecht in een nieuwe fase en start je leven als gepensioneerde. Door de betaling van je sociale bijdragen heb je jarenlang pensioenrechten opgebouwd. Daar kun je nu aanspraak op maken. Op basis van de door jou opgebouwde rechten, heb je recht op een alleenstaandenpensioen. In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat je recht hebt op een gezinspensioen. Dat pensioen is dan zowel voor jou als voor je echtgeno(o)t(e). De pensioendiensten gaan zelf na aan welk tarief je pensioen uitbetaald moet worden, maar hieronder vind je alvast de voorwaarden voor het gezinspensioen. 

Wanneer heb je recht op een gezinspensioen?

Je zal een gezinspensioen krijgen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent gehuwd en,
  • Je partner heeft geen of een beroepsinkomen dat lager ligt dan de grens van de toegelaten activiteit (zie verder), of
  • Het pensioen van je partner is kleiner dan het bedrag dat je voor hem/haar kunt bijkrijgen.

Het bedrag van het gezinspensioen is ongeveer 25% hoger dan het alleenstaandenpensioen. De pensioendiensten zullen jou steeds geven wat voor jou het meest voordelig is. 

Ben je niet gehuwd of woon je feitelijk of wettelijk samen? Dan ontvang je sowieso een alleenstaandenpensioen.

Wat zijn de grenzen van de toegelaten activiteit?

De bedragen die hieronder vermeld staan hebben betrekking op het inkomen dat je partner maximaal mag bijverdienen om het gezinspensioen te kunnen behouden. Dit zijn de netto belastbare bedragen op jaarbasis van toepassing in 2021. 

Je partner is jonger dan 65 jaar

Zonder kinderlast

inkomen als zelfstandige: 6.797 euro netto belastbaar op jaarbasis

 

inkomen als werknemer of ambtenaar: 8.496 euro bruto op jaarbasis
 

Met kinderlast

inkomen als zelfstandige: 10.195 euro netto belastbaar op jaarbasis

 

inkomen als werknemer of ambtenaar: 12.744 euro bruto op jaarbasis
Je partner is 65 jaar of ouder

Zonder kinderlast

inkomen als zelfstandige: 19.632 euro netto belastbaar op jaarbasis

 

inkomen als werknemer of ambtenaar: 24.540 euro bruto op jaarbasis
  Met kinderlast

inkomen als zelfstandige: 23.880 euro netto belastbaar op jaarbasis

 

inkomen als werknemer of ambtenaar: 29.850 euro bruto op jaarbasis