My Liantis

IPT - Individuele pensioentoezegging

Werk je als zelfstandige vanuit een vennootschap? Dan is de Individuele Pensioentoezegging (IPT) een aantrekkelijke aanvulling op je pensioen. Fiscaal voordelig en dankzij het individuele aspect bepaal je zelf hoe jouw vennootschap voorziet in een aanvullend pensioen, wat je toekomst als ondernemer ook brengt.

Wat is een IPT?

De individuele pensioentoezegging is een pensioenformule voor zelfstandigen die hun activiteit uitoefenen vanuit een vennootschap, zoals vrije beroepers en bedrijfsleiders. Met de IPT of Individuele Pensioentoezegging worden de premies voor je pensioenplan betaald door je vennootschap. Zo koppel je een sterke pensioenvoorziening voor jouw toekomst aan onmiddellijke (fiscale) voordelen voor jou en jouw vennootschap.

De kenmerken van een IPT:

  • Pensioenopbouw: je bouwt voor jezelf een aanvullend pensioenkapitaal op met automatische uitkering wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Het vormt de  ideale aanvulling op een Sociaal VAPZ.
  • Fiscaal voordelig: onder bepaalde voorwaarden zijn de gestorte premies integraal fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, zolang je rekening houdt met de 80%-regel*. Let wel er is een verzekeringstaks van 4,4% van toepassing en een eindtaxatie voorzien bij uitkering.
  • Bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden: een IPT kan bij deze gebeurtenissen voor jou en jouw nabestaanden de nodige financiële bescherming bieden. Hiervoor wordt een voorafgaandelijk medisch onderzoek gevraagd.
  • Cumuleren formules: je kan beroepsgebonden pensioenformules combineren tot de 80%-grens*(fiscale grens pensioenopbouw).
  • Bouwplannen: je kan de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte financieren met een voorschot uit je IPT of het contract in pand geven als waarborg voor een hypothecaire lening.

De Individuele Pensioentoezegging is een verzekering onderworpen aan het Belgische recht.

*De 80%-regel houdt in dat de betaalde premies enkel aftrekbaar zijn voor zover je wettelijk en je aanvullend pensioen samen niet meer bedraagt dan 80% van je laatste normale bruto-jaarbezoldiging.

Wie komt in aanmerking voor een IPT?

Elke zelfstandige die opereert vanuit een vennootschap komt in aanmerking voor een IPT. Dat gaat van bedrijfsleiders en hoger kader in een managementvennootschap tot personen met een vrij beroep. Een IPT kan enkel vanuit een vennootschapsstructuur worden onderschreven. Eenmanszaken, zelfstandigen in bijberoep en loontrekkenden komen niet in aanmerking.

Hoe ziet de eindbelasting er uit?

Bij een uitkering van een IPT die werd gefinancierd door de vennootschap waarvoor je werkte, kun je in bepaalde gevallen aanspraak maken op een fiscaal voordeliger regime. Je betaalt dan 10% voorheffing op het uitgekeerde kapitaal.

Om van dit voordelige regime te kunnen genieten, moet je wel aan twee voorwaarden voldoen:

  • Je ontvangt de uitkering ten vroegste op het ogenblik dat je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, of ten vroegste op de leeftijd waarop je een volledige loopbaan van 45 jaar bereikt.
  • Je bent ook minstens tot die leeftijd effectief actief gebleven.

Als je niet aan beide voorwaarden voldoet, is een taxatie aan 16,5% verschuldigd. Dat belastingtarief kan ook 18% of 20% bedragen als de uitbetaling gebeurt op respectievelijk 61 jaar (18%) of 60 jaar (20%) zonder dat er sprake is van vervroegde wettelijke pensionering.

IPT en Sociaal VAPZ

Liantis raadt elke zelfstandige aan zijn pensioenbehoeften in de eerste plaats veilig te stellen met een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. Deze formule biedt je ruime fiscale en sociale voordelen en een lage belasting op 67 jaar. Je Sociaal VAPZ vul je verder aan met een IPT.

Je vennootschap kan naast premies sparen ook een backservice storten (binnen de fiscale grenzen) en zo in surplus bijverzekeren tot tien jaar uit je verleden.

Je bruto inkomen en voordelen alle aard (VAA) zijn de basis voor de berekening. Stort je de bijdragen van het Sociaal VAPZ via je bedrijf, dan kun je de berekeningsbasis van de IPT verhogen. De bijdrage van het Sociaal VAPZ wordt dan een voordeel alle aard en zorgt voor een hogere fiscaal aftrekbare premie in je IPT.

IPT versus groepsverzekering

IPT en groepsverzekering hebben grotendeels dezelfde voordelen. Bij een groepsverzekering dient iedereen verplicht aan te sluiten. Het verschil zit in het ‘groepskarakter’ versus de individuele mogelijkheden die IPT biedt. Je bent er dus minder flexibel in je keuze van inhoud of waarborgen.

Zowel bij IPT als bij een groepsverzekering betaalt het bedrijf de premies. De vennootschap kent aan alle leden van eenzelfde categorie (bijvoorbeeld alle bestuurders) een extralegale pensioenvoorziening toe. De bijzonderheden daarvan staan omschreven in een reglement dat deel uitmaakt van het contract.

Ook hier kan je kiezen voor de extra waarborgen gewaarborgd inkomen en overlijden.

Een IPT is ‘Individueel’ en moet dus niet worden afgesloten voor alle leden van een bepaalde categorie (bv. alle bezoldigde bestuurders). Jij bepaalt zelf hoe ver je gaat. 

Interesse of vragen? Ontdek hoe wij je kunnen helpen.

Lees meer