My Liantis

IPT - Individuele pensioentoezegging

Werk je als zelfstandige vanuit een vennootschap? Dan is de Individuele Pensioentoezegging (IPT) een aantrekkelijke aanvulling op je pensioen. Fiscaal voordelig en dankzij het individuele aspect bepaal je zelf hoe jouw vennootschap voorziet in een aanvullend pensioen, wat je toekomst als ondernemer ook brengt.

Wat is IPT?

De individuele pensioentoezegging is een pensioenformule voor zelfstandigen die opereren vanuit een vennootschap en heeft heel wat voordelen:

  • Pensioenopbouw: ideaal aanvullend op een Sociaal VAPZ.
  • Fiscaal voordelig: premies zijn integraal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
  • Extra waarborgen: IPT is uit te breiden met een verzekering gewaarborgd inkomen en overlijden.
  • Cumuleren formules: je kan pensioenformules combineren tot de 80%-grens (fiscale grens pensioenopbouw).
  • Individueel: jij beslist over je contract bij vertrek uit het bedrijf. Bij verkoop of faillissement blijft je opgebouwd kapitaal gevrijwaard.
  • Bouwplannen: je kan onroerend goed financieren met een voorschot uit je IPT of het contract in pand geven als waarborg voor een hypothecaire lening.

Interesse in IPT? Contacteer ons voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte.

Wie komt in aanmerking voor een IPT?

Elke zelfstandige die opereert vanuit een vennootschap komt in aanmerking voor een IPT. Dat gaat van bedrijfsleiders en hoger kader in een managementvennootschap tot personen met een vrij beroep. Een IPT kan enkel vanuit een vennootschapsstructuur worden onderschreven. Eenmanszaken, zelfstandigen in bijberoep en loontrekkenden komen niet in aanmerking.

In de praktijk

Voorbeeld Jozef is bestuurder van een vennootschap. Hij is 30 jaar en heeft een bruto jaarinkomen van € 45.000. Op advies van zijn accountant combineert Jozef een Sociaal VAPZ via Liantis met een individuele pensioentoezegging via zijn BVBA. De pensioenplanning van Jozef ziet er als volgt uit:
Sociaal VAPZ
Jaarlijkse bijdrage (9,40%) € 3.786,81
Korting sociale bijdrage (22,42%) -€ 849
Fiscaal voordeel (53,50%) -€ 1.571,73
Reële kost € 1.366,08
Eindkapitaal op 67 jaar € 170.556,55
IPT
Jaarlijkse brutopremie € 2.901,98
Besparing op vennootschapsbelasting (30%) -€ 870,59
Jaarlijkse nettopremie € 2.031,39
Eindkapitaal op 67 jaar € 108.565,47
Sociaal VAPZ + IPT
Jaarlijkse nettopremie € 3.397,47
Eindkapitaal op 67 jaar € 279.122,02
(Deze berekening is indicatief en niet bindend voor beide partijen. De bedragen Sociaal VAP zijn berekend op basis van een netto inkomen van € 40.285,17, een rentevoet van 0,50% en een jaarlijkse indexering van de bijdrage van 2%. De bedragen voor de IPT zijn berekend op basis van een bruto inkomen van € 45.000 en een rentevoet van 0,58%).

IPT en Sociaal VAPZ

Liantis raadt elke zelfstandige aan zijn pensioenbehoeften in de eerste plaats veilig te stellen met een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. Deze formule biedt je ruime fiscale en sociale voordelen en een lage belasting op 67 jaar. Je Sociaal VAPZ vul je verder aan met een IPT.

Je vennootschap kan naast premies sparen ook een backservice storten (binnen de fiscale grenzen) en zo in surplus bijverzekeren tot tien jaar uit je verleden.

Je bruto inkomen en voordelen alle aard (VAA) zijn de basis voor de berekening. Stort je de bijdragen van het Sociaal VAPZ via je bedrijf, dan kun je de berekeningsbasis van de IPT verhogen. De bijdrage van het Sociaal VAPZ wordt dan een voordeel alle aard en zorgt voor een hogere fiscaal aftrekbare premie in je IPT.

IPT versus groepsverzekering

IPT en groepsverzekering hebben grotendeels dezelfde voordelen. Bij een groepsverzekering dient iedereen verplicht aan te sluiten. Het verschil zit in het ‘groepskarakter’ versus de individuele mogelijkheden die IPT biedt. Je bent er dus minder flexibel in je keuze van inhoud of waarborgen.

Zowel bij IPT als bij een groepsverzekering betaalt het bedrijf de premies. De vennootschap kent aan alle leden van eenzelfde categorie (bijvoorbeeld alle bestuurders) een extralegale pensioenvoorziening toe. De bijzonderheden daarvan staan omschreven in een reglement dat deel uitmaakt van het contract.

Ook hier kan je kiezen voor de extra waarborgen gewaarborgd inkomen en overlijden.

Overtuigd? Lees meer over de Individuele Pensioentoezegging (IPT) via Liantis!

Lees meer