My Liantis

POZ - Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Na je loopbaan als zelfstandige genieten van een comfortabel pensioen? Dan voorzie je best in een aanvullend pensioen. Zelfstandigen met een vennootschap kunnen al langer een Sociaal VAPZ combineren met een individuele pensioentoezegging. Sinds kort bestaat er een alternatief voor wie een eenmanszaak heeft: de pensioenovereenkomst voor zelfstandige natuurlijke personen. 

Wat is een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen?

Ben je actief als zelfstandige binnen een eenmanszaak, dan kan je bovenop je Sociaal VAPZ een aanvullend pensioen opbouwen via een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. Deze pensioenovereenkomst is fiscaal voordelig én biedt je enkele interessante bijkomende voordelen. Zo kan je rekenen op een mooi rendement en heb je de mogelijkheid om je polis uit te breiden met bijkomende waarborgen.

POZ: wie kan deelnemen?

De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen is er in de eerste plaats voor zelfstandigen zonder vennootschap. Vrije beroepers, meewerkende echtgenoten en zelfstandig helpers komen echter ook in aanmerking voor deze voordelige vorm van pensioenopbouw.

Wil je als bijberoeper starten met een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, dan moet je minstens drie jaar actief zijn. Bovendien moet je sociale bijdrage minstens overeenkomen met de minimumbijdrage voor een zelfstandige in hoofdberoep.

Kenmerken van de POZ?

 • De bijdragen die je stort in je POZ leveren je een belastingvoordeel van 30% op in je personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting).
 • Je geniet een mooi rendement op je bijdragen.
 • Een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen kan je aanvullen tot 80% van je gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaren.
 • Je hebt de mogelijkheid om je polis uit te breiden met aanvullende waarborgen zoals een gewaarborgd inkomen en een overlijdensdekking.
 • Sta je voor een groot (ver)bouwproject? Dan kan je een voorschot opnemen op je pensioenkapitaal om dit project mee te financieren.
 • Binnen de grenzen van de 80%-regel* ben je vrij in keuze van de bijdrage.
 • Bij je pensioen bedraagt de eindbelasting op je pensioenkapitaal slechts 10%.
 • Je kan kiezen voor periodieke bijdragen of een combinatie van periodieke bijdragen en een eenmalige inhaalbijdrage.
 • Bij stopzetting van de zelfstandige activiteit wordt de polis premievrij gemaakt. Dan hoef je geen premies meer te betalen.
 • Premie is wel onderhevig aan een premietaks van 4,4% .

*De 80%-regel houdt in dat de betaalde premies enkel aftrekbaar zijn voor zover je wettelijk en je aanvullend pensioen samen niet meer bedraagt dan 80% van je laatste normale bruto-jaarbezoldiging.

Looptijd

Het aanvullend pensioenkapitaal wordt uitgekeerd wanneer je (wettelijk) met pensioen gaat. Het is niet mogelijk het vroeger op te nemen.  

Je ontvangt het spaargeld in één keer op je rekening. Een omzetting in rente is niet mogelijk

Hoe ziet de eindbelasting er uit?

Bij je pensioen bedraagt de eindbelasting slechts 10% op je pensioenkapitaal.

Verder zijn volgende wettelijke inhoudingen van toepassing:

 • een RIZIV-bijdrage van 3,55%;
 • een solidariteitsbijdrage van 0,1% of 2%.

POZ combineren met Sociaal VAPZ

Een Sociaal VAPZ biedt op zich meer mogelijkheden op fiscaal vlak dan een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. Voor je van start gaat met een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen ga je dus best eerst even na of je op dit vlak al het onderste uit de kan haalt. Daarna kan je je fiscaal voordeel maximaal uitspelen door je pensioenopbouw aan te vullen met een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen.

Zolang je met je totale pensioenopbouw niet meer spaart dan 80% van je gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar, ben je vrij in je keuze hoeveel je bijdraagt. Je kan bovendien kiezen tussen een periodieke bijdrage of een combinatie daarvan met een eenmalige inhaalbijdrage.

Overtuigd? Lees meer over de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) bij Liantis!

Lees meer