My Liantis

Sociaal VAPZ

Je eigen zaak draait op volle toeren? Goed bezig! Maar heb je al eens gedacht aan je toekomst? Via je sociaal statuut geniet je na je loopbaan een wettelijk pensioen, maar als zelfstandige voorzie je best in een extra appeltje voor de dorst. Met een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen, bijvoorbeeld.

Wat is Sociaal VAPZ?

VAPZ staat voor Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Met een VAPZ kunnen zelfstandigen hun wettelijk pensioen aanvullen op een manier die fiscaal en sociaal heel aantrekkelijk is. Een Sociaal VAPZ biedt daarbovenop extra solidaire waarborgen. Deze kunnen verschillend zijn naargelang de pensioeninstelling en staan beschreven in het solidariteitsreglement. Het kan gaan om extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust of zelfs bij een ernstige ziekte.

Het inkomen waarop je sociale bijdragen worden berekend, vormt de basis voor het Sociaal VAPZ. Van dit inkomen mag je maximaal 9,40% als bijdrage investeren, maar minder mag natuurlijk ook. Het budget bepaal je volledig zelf en de VAPZ-bijdrage is niet verplicht.

Wat zijn de kenmerken?

  • Bijdragen voor je VAPZ zijn fiscaal aftrekbaar als sociale bijdrage. Hoe groot jouw fiscaal voordeel precies is, hangt af van je inkomen en je individuele situatie
  • Omdat je netto belastbaar inkomen daalt, zal je doorgaans ook minder sociale bijdragen betalen.
  • Extra solidaire waarborgen, zoals omschreven in het solidariteitsreglement 

  • Flexibele bijdrage, zolang je rekening houdt met de fiscaal maximale bijdrage. 

  • Geen premietaks van toepassing 

Voor nog meer fiscaal voordeel combineer je Sociaal VAPZ met Toppensioen-Pensioensparen, pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) of een individuele pensioentoezegging (IPT).

Wie komt in aanmerking voor een Sociaal VAPZ?

Sociaal VAPZ is de pensioenformule bij uitstek voor zelfstandigen.

  • Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep kunnen hun pensioen gevoelig aanvullen via Sociaal VAPZ.
  • Voor bijberoepers geldt dit overigens enkel indien ze sociale bijdragen betalen die gelijkwaardig zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep.
  • Bovendien kan een starter in bijberoep pas na drie jaar deelnemen aan een Sociaal VAPZ.
  • Ook meewerkende echtgenoten in het maxistatuut kunnen een Sociaal VAPZ afsluiten.

Als zelfstandige binnen een vennootschap kan de vennootschap de bijdragen betalen in jouw naam. Op die manier blijf je genieten van de fiscale voordelen zonder dat je netto inkomen daalt. Dit wordt wel extra belast als voordeel van alle aard (VAA).

Sociaal VAPZ in de praktijk

Benieuwd welk bedrag jij zelf fiscaal maximaal kan investeren in je aanvullend pensioen in 2023? Via deze tabel kan je de twee verschillende VAPZ-formules, nl. een gewoon VAPZ en een Sociaal VAPZ, vergelijken. Het Sociaal VAPZ is hetzelfde als een Gewoon VAPZ maar met de extra solidariteitswaarborgen. 

De hierna vermelde VAPZ-bijdragen gaan uit van het inkomen van een zelfstandige die minstens drie jaar actief is.

Jaarinkomen Geïndexeerd

Gewoon VAPZ

(8,17%)

Sociaal VAPZ

(9,40%)

€ 5.000 € 5.915,69 € 483,31 € 556,07
€ 10.000 € 11.831,38 € 966,62 € 1.112,15
€ 15.000 € 17.747,07 € 1.449,94 € 1.668,22
€ 20.000 € 23.662,76 € 1.933,25 € 2.224,30
€ 25.000 € 29.578,45 € 2.416,56 € 2.780,37
€ 40.285,16 € 47.238,66

€ 3.859,40

(max. plafond)

€ 4.440,43

(max. plafond)
€ 50.000 € 59.156,90 € 3.859,40
(max. plafond)

€ 4.440,43
(max. plafond)

Wanneer ontvang ik dit aanvullend pensioenkapitaal? 

Zoals je weet is de uitkering van het aanvullend pensioenkapitaal in het kader van dit Sociaal VAP bedoeld als een aanvulling op het wettelijk pensioen. Om deze reden kan jouw aanvullend pensioen in principe pas worden uitbetaald op het ogenblik van je wettelijke pensionering; op dat moment wordt er automatisch tot uitkering overgegaan worden. Men dient hiervoor niets te ondernemen. 

Er is dus geen vervroegde opname mogelijk.  

Hoe wordt dit aanvullend pensioenkapitaal belast?  

Het door jou opgebouwde pensioenkapitaal wordt in de personenbelasting belast onder de vorm van een fictieve rente. Het percentage van die belasting hangt af van de leeftijd waarop dit pensioenkapitaal wordt uitgekeerd en varieert tussen 3,5 en 5%. Op 65 jaar bedraagt die fictieve rente 5%. Concreet dien je gedurende een beperkte termijn eveneens, afhankelijk van de leeftijd waarop dit kapitaal wordt opgenomen (max. 13 jaar), jaarlijks een deeltje van het gespaarde kapitaal fiscaal aan te geven bij de belastingaangifte.  

Het opgebouwde pensioenkapitaal bestaat uit een gewaarborgd kapitaal, plus winstdeelname. Bovendien kan je in bepaalde gevallen aanspraak maken op een fiscaal voordeliger regime. In dat geval wordt er slechts 80% van je pensioenkapitaal belast op basis van een fictieve rente.   

Verder dient de pensioeninstelling wettelijk een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van max. 2% in te houden op het bruto-kapitaal, en een bedrijfsvoorheffing van 11,11 % op de fictieve rente.  

De winstdeelname is belastingvrij. 

Benieuwd naar jouw mogelijkheden?

Bij interesse of vragen, neem dan contact op met één van onze klantenadviseurs op het nummer 02 21 22 224, via mail naar aanvullendpensioen@liantis.be of laat je gegevens hier achter, dan nemen wij contact met jou op en bezorgen jou vrijblijvend alle informatie. Samen gaan we op zoek naar de gepaste oplossing.  

Wil je meer weten over het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) via Liantis risk solutions? Klik dan hier!

Lees meer