My Liantis

Pensioen zelfstandige

Ongeveer negen op de tien zelfstandigen in België genieten een wettelijk minimumpensioen. Een bijkomend appeltje voor de dorst is dus zeker geen overbodige luxe. Via een Sociaal VAPZ, een individuele pensioentoezegging (IPT), een pensioentoezegging voor zelfstandigen (POZ), een RIZIV-Voorzorgsplan of Toppensioen-Pensioensparen bijvoorbeeld. Liantis helpt je op weg naar een zorgeloze oude dag!

Soorten pensioen

Als zelfstandige bouw je wettelijk pensioen op via de sociale bijdragen die je aan je sociaal verzekeringsfonds betaalt. Er zijn drie soorten pensioen: rustpensioen, overlevingspensioen en pensioen bij echtscheiding.

Rustpensioen

Tijdens je loopbaan betaal je sociale bijdragen waardoor je een eigen rustpensioen opbouwt. Je pensioen is dus een vervangingsinkomen waarop je recht hebt na je beroepsloopbaan. Om recht te hebben op dit rustpensioen moet je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben of voldoen aan de voorwaarden voor een vervroegd pensioen.

Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is een vervangingsinkomen voor de overlevende echtgenoot die minstens één jaar gehuwd is geweest met de overleden zelfstandige of kinderen heeft uit dit huwelijk. Is dat niet het geval, dan kan je in bepaalde situaties toch in aanmerking komen voor een overlevingspensioen. Bijvoorbeeld wanneer het overlijden het gevolg was van een ongeval of beroepsziekte die zich voordeed na het huwelijk.

Pensioen bij echtscheiding

Ben je uit de echt gescheiden en niet hertrouwd, dan kan je een pensioen ontvangen op basis van de loopbaan van je ex-echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk. Het echtscheidingspensioen is altijd een proportioneel pensioen, er kan geen minimumpensioen toegekend worden.

Ben je niet officieel gescheiden, maar woon je niet langer op hetzelfde adres als je echtgenoot? Dan heb je recht op de helft van het gezinspensioen, als je zelf geen pensioen geniet. Geniet je een eigen pensioen dat minder dan de helft bedraagt van het gezinspensioen van je echtgenoot, dan wordt het verschil bijgepast.

Pensioen van een zelfstandige berekenen

Welk pensioenbedrag krijg je straks als zelfstandige en hoe wordt je pensioen berekend? Op welke leeftijd mag je eigenlijk met pensioen en hoe zit het met minimumpensioen en proportioneel pensioen?

Lees meer

Proportioneel pensioen vs. minimumpensioen

Het pensioen dat je ontvangt, is ofwel een proportioneel pensioen ofwel een minimumpensioen. Een proportioneel pensioen is een pensioen op basis van wat je doorheen je loopbaan werkelijk bijeengespaard hebt aan pensioenbedrag. 

Lees meer

Alleenstaandepensioen of gezinspensioen

Op basis van de door jou opgebouwde rechten, heb je recht op een alleenstaandenpensioen. Dat pensioen is alleen voor jou bedoeld. In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat je recht hebt op een gezinspensioen. 

Lees meer

Sociaal VAPZ

Wil je als zelfstandige aanvullend pensioen opbouwen én extra sociale bescherming genieten? Dan is het Sociaal VAPZ voor zelfstandigen precies wat je zoekt. Je regelt via Liantis fiscaal en sociaal aantrekkelijk je pensioenopbouw en kunt met een gerust hart ondernemen.

Lees meer

IPT

Werk je als zelfstandige vanuit een vennootschap? Dan is de individuele pensioentoezegging (IPT) een fiscaal voordelige aanvulling op je Sociaal VAPZ. Dankzij het individuele aspect bepaal je zelf hoe jouw vennootschap voorziet in een aanvullend pensioen, wat je toekomst als ondernemer ook brengt.

Lees meer

Pensioentoezegging voor zelfstandigen: POZ

Zelfstandigen in een vennootschap kunnen al langer kiezen voor een individuele pensioentoezegging. Wie een eenmanszaak heeft, bleef echter op zijn honger zitten. Daar komt nu verandering in dankzij de gloednieuwe pensioentoezegging voor zelfstandigen of POZ.

Lees meer

Toppensioen-Pensioensparen

Ben je actief in bijberoep of wil je een extraatje bovenop je Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen? Dan is het Toppensioen-Pensioensparen zeker iets voor jou. Met de fiscaal aantrekkelijke formule spaar je met veel flexibiliteit voor je aanvullend pensioen.

Lees meer

RIZIV-Voorzorgsplan

Ben je actief als geconventioneerd arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist of verpleegkundige? Met het RIZIV-Voorzorgsplan van Liantis investeer je jouw sociale voordelen van het RIZIV op een uiterst voordelige manier in pensioenopbouw en/of een gewaarborgd inkomen.

 

Lees meer

Verder werken na je pensioen

Wil je blijven werken naast je pensioen? Welke inkomstengrenzen moet je dan respecteren om je pensioen niet te verliezen en moet je als actief gepensioneerde nog sociale bijdragen betalen?

Lees meer

Heb je vragen over je pensioenrechten als zelfstandige? Neem dan contact met ons op. 

Contacteer ons!