My Liantis
Zie jij jouw inkomsten fors teruglopen door de coronacrisis? Dan kan je jezelf wat financiële ademruimte geven door je sociale bijdragen te verlagen. Neem dan wel onderstaande pagina goed door, zodat je weet wat de voorwaarden zijn en welke gevolgen een onterechte verlaging van je bijdragen kan hebben. De snelste en eenvoudigste manier om jouw sociale bijdragen te verlagen, is via ons online klantenplatform My Liantis. Via deze digitale tool kom je vlot bij alle online toepassingen van onze groep. | Votre revenu diminue considérablement en raison de la crise du coronavirus ? Dans ce cas, réduire le montant de vos cotisations sociales vous permettra de vous ménager une marge de manœuvre financière. Consultez attentivement la page ci-dessous afin de savoir quelles sont les conditions en vigueur et les conséquences d’une réduction indue de vos cotisations. La manière la plus rapide et la plus simple de réduire le montant de vos cotisations sociales est d’utiliser notre plateforme clients en ligne My Liantis. Grâce à cet outil numérique, vous avez aisément accès à toutes les applications de notre groupe.

Regularisatie sociale bijdragen: voorkom verrassingen

Een topjaar of een minder goed jaar… Als zelfstandige is het soms moeilijk in te schatten hoe hoog je inkomen precies zal zijn. Dat inkomen heeft echter wel impact op de sociale bijdragen die je betaalt. Hoe kan je je sociale bijdragen in functie hiervan verlagen of verhogen?

Regularisatie sociale bijdragen na twee jaar

De sociale bijdrage die je betaalt aan je sociaal verzekeringsfonds is een voorlopige bijdrage, doorgaans gebaseerd op het inkomen van drie jaar geleden. Een of twee jaar later, wanneer de belastingadministratie je werkelijke inkomen doorgeeft aan Liantis, regulariseren we je bijdrage. Zo kunnen we de definitieve sociale bijdrage berekenen op basis van het inkomen van het jaar zelf. Deze regularisatie zal vaak leiden tot een bij- of terugbetaling van sociale bijdragen.

Regularisatie sociale bijdragen
Voorbeeld Nico is al tien jaar zelfstandige in hoofdberoep. De voorlopige sociale bijdrage die hij in 2023 elk kwartaal betaalt, baseert het sociaal verzekeringsfonds van Liantis op zijn inkomen van 2020. De regularisatie volgt in

2023

of 2025, eens Liantis beschikt over het werkelijk inkomen van Nico van 2023.

Sociale bijdragen verlagen

Nico uit het bovenstaande voorbeeld heeft echter de mogelijkheid om te anticiperen. Voor zijn zelfstandige activiteit kan 2023 een onverwacht minder jaar zijn. Of misschien was 2020 een uitzonderlijk topjaar dat zich nog maar zelden zal herhalen. In beide gevallen is het duidelijk dat zijn inkomen van 2023 een stuk lager zal liggen dan dat van 2020.

Nico beseft dat zijn voorlopige bijdrage van 2023 te hoog is, maar weet dat hij de te veel betaalde bijdrage pas in

2023

of 2025 zal recupereren. Daarom beslist hij om een aanvraag in te dienen om een lagere voorlopige bijdrage te betalen. Hij neemt dan het risico op verhogingen, als later zou blijken dat hij in 2023 toch een inkomen heeft dat hoger is dan het inkomen waarop zijn verminderde bijdrage was gebaseerd.

Om je voorlopige sociale bijdragen te verminderen, moet je als zelfstandige je lager inkomen met een motivatie én bewijsstukken kunnen aantonen. Liantis onderzoekt je dossier en keurt je aanvraag al dan niet goed.

Voorwaarden

Om een vermindering van je voorlopige bijdrage te bekomen, moet je met volgende voorwaarden rekening houden:

  1. Je inkomsten in 2023 moeten gedaald zijn ten opzichte van drie jaar eerder.
  2. Je moet de lagere inkomsten ook kunnen bewijzen met objectieve stukken.

Je geeft ons het netto belastbare inkomen door dat je verwacht te verdienen in 2023 en wij berekenen je verminderde voorlopige bijdrage op dit geschatte inkomen (al geldt voor bepaalde zelfstandigen wel een minimumbijdrage).

Voorbeeld Nico verdiende in 2020 45.000 euro, maar in 2023 gaat hij uit van een inkomen van 25.000 euro. Als Liantis zijn aanvraag goedkeurt, dan betaalt Nico elk kwartaal een verminderde voorlopige bijdrage van 1.331,86 euro in plaats van 2.397,35 euro.

Bewijzen

Om effectief aanspraak te maken op een verlaagde voorlopige bijdrage moet Nico nog de nodige objectieve bewijsstukken verzamelen om zijn aanvraag te onderbouwen. Bijvoorbeeld:

  • Persoonlijke factoren: Als het als zelfstandige even minder gaat, dan kan dat ook aan persoonlijke redenen te wijten zijn. Een ziekte of ongeval, een bevalling … zijn voorbeelden. Maar ook wie steun van het OCMW genoot of een schuldenregeling trof, kan dit als verantwoording inroepen.
  • Evolutie van de activiteit: Nico verwijst in zijn bewijsvoering echter vooral naar de evolutie van zijn activiteit. Hij toont aan waarom die eenmalige meevaller uitzonderlijk was en toont aan waarom zijn activiteit via vaste klanten al enkele jaren dezelfde inkomsten genereert. In het omgekeerde scenario, bij een onverwachte terugval, kan het nuttig zijn om uitleg te verschaffen over klanten die failliet gingen, wegenwerken in de buurt van je zaak of andere onvoorziene omstandigheden.

Gevolgen van een onterechte verlaging

Een zelfstandige die onterecht zijn voorlopige bijdrage liet verminderen, loopt het risico op verhogingen. Wie voor het einde van het bijdragejaar nog voldoende bijbetaalt, kan deze verhogingen vermijden. Als je vermindering van je voorlopige bijdragen verkregen hebt, komt het er dus op aan om de evolutie van je inkomen goed te monitoren.

Sociale bijdragen verhogen

Wanneer je als zelfstandige een hoger inkomen verwacht dan drie jaar eerder, dan kan je anticiperen door je voorlopige sociale bijdragen te verhogen. 

Voorbeeld Veerle is zelfstandige in hoofdberoep en klokte in 2020 af op een inkomen van 25.000 euro. Voor 2023 haalt ze een grote opdracht binnen en verwacht ze 40.000 euro inkomsten. Dat is goed nieuws, maar ze weet ook dat haar in

2023

of 2025 een regularisatie van de sociale bijdragen wacht. Ze geeft het verwachte inkomen door aan het sociaal verzekeringsfonds van Liantis dat haar voorlopige kwartaalbijdragen nog in 2023 in de hoogte bijstelt.

Ook hier kan je als zelfstandige uiteraard een foute inschatting maken en een te hoog inkomen doorgeven. In dat geval heb je twee opties:

  • Liantis betaalt jou de te veel betaalde voorlopige bijdrage terug bij de regularisatie.
  • Je geeft voor het einde van het bijdragejaar een aangepaste inschatting door aan Liantis. In dat geval kan het bedrag dat je vrijwillig meer betaalde (of een deel van dit bedrag) meteen terugbetaald worden.

Een verhoging van de sociale bijdragen heeft voor een zelfstandige ook interessante fiscale gevolgen. De betaalde bedragen kan je immers fiscaal in mindering brengen als kost. Bespreek met je boekhouder of het voor jou zinvol is om verhoogde voorlopige bijdragen te betalen.

Jaarlijkse reserve

Sowieso kan je op elk moment vrijwillig bijbetalen. Op die manier leg je een spaarpot aan die ook kan helpen als blijkt dat je eerder al te weinig voorlopige bijdrage betaalde. Bevat de spaarpot niet voldoende om je verschuldigde bijdrage te betalen, dan pas je het verschil gewoon bij. Je betaalt geen verhogingen. Opgelet: je kan in een jaar nooit méér dan 4 keer de maximale kwartaalbijdrage betalen.