Van bijberoep naar hoofdberoep

Je hebt een eerste stap gezet door als bijberoeper je ondernemersdroom uit te bouwen. Nu is het moment aangebroken dat je 110% voor je eigen zaak wil gaan en vastberaden kiest voor een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Wat betekent dat voor jou?

Verandering sociale bijdragen

Maak je van je bijberoep je hoofdberoep, dan heeft dat gevolgen voor je sociaal statuut. Je sociale bijdragen zullen doorgaans hoger komen te liggen. Je bent als zelfstandige in hoofdberoep namelijk een minimumbijdrage van 898,28 euro per kwartaal verschuldigd, ongeacht je inkomsten als zelfstandige.

Verandering sociale rechten

In ruil voor deze (verhoogde) sociale bijdragen geniet je weliswaar sociale rechten als zelfstandige zoals de terugbetaling van ziektekosten, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en pensioen. Hou er rekening mee dat je bij de omschakeling van bij- naar hoofdberoep - afhankelijk van je situatie - een wachttijd moet doorlopen om aanspraak te kunnen maken op bepaalde sociale rechten.

Voorbeeld

Koen, actief op de IT-afdeling van een groot telecombedrijf, ontwikkelt in bijberoep een innovatieve webshop voor het maken van wenskaarten. De verkoop loopt goed en Koen beslist om zijn job bij het telecombedrijf op te geven en van de webshop zijn hoofdberoep te maken. Liantis past zijn aansluiting aan, hij betaalt (hogere) sociale bijdragen en bouwt sociale rechten op als zelfstandige.

Welke stappen moet je zetten?

In de praktijk is de omschakeling van bijberoep naar hoofdberoep niet steeds een bewuste keuze. Je wordt beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep zodra je niet meer aan de voorwaarden van bijberoep voldoet, bijvoorbeeld wanneer je je werkloosheidsuitkering verliest.

Om die reden is het belangrijk dat je steeds elke wijziging met betrekking tot je sociaal statuut tijdig en correct doorgeeft aan je contactpersoon bij Liantis sociaal verzekeringsfonds. Op die manier voorkom je later onaangename verrassingen.

De omschakeling van bijberoep naar hoofdberoep gaat altijd onmiddellijk in. Stop je bijvoorbeeld op 31 augustus met werken, dan passen we je aansluiting vanaf het 3e kwartaal (dus vanaf 1 juli) aan naar hoofdberoep.

Wil je van bijberoep naar hoofdberoep omschakelen?

Dat doe je eenvoudig via Liantis sociaal verzekeringsfonds!

Verander van bijberoep naar hoofdberoep