My Liantis

Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap

Toen je als zelfstandige van start ging, koos je overtuigd voor een eenmanszaak. Maar nu je zaak groeit, dringt de vraag zich op of je niet beter de stap zet naar een vennootschapsvorm. Wat zijn de voordelen van beide vormen en waarmee moet je rekening houden bij een omschakeling?

De meeste starters kiezen voor een eenmanszaak. Het is gemakkelijk en snel en er komt weinig administratie bij kijken. Nadeel is wel dat de inkomsten volgens de progressieve tarieven van de personenbelasting worden belast. Met andere woorden: hoe meer winst je maakt, hoe meer je wordt belast.

Als je zaak groeit en dus ook je omzet, schakel je daarom waarschijnlijk beter over op een vennootschap volgens fiscaal gunstigere tarieven. Dat kost wel wat geld, maar die kost kan je ook weer inbrengen.

Anderen kiezen dan weer om juridische redenen voor een vennootschap. In tegenstelling tot een eenmanszaak is het privévermogen en het bedrijfsvermogen netjes van elkaar gescheiden. Als er iets fout gaat met een eenmanszaak, ben je daar persoonlijk aansprakelijk voor. Bij de meeste vennootschappen is dat niet het geval.

Verschil tussen eenmanszaak en vennootschap

Wanneer één natuurlijke persoon een onderneming opricht, spreken we van een eenmanszaak. De persoon staat hier centraal, omdat er geen duidelijke splitsing is tussen de persoon die de handelszaak opricht en de handelszaak op zich. De oprichter en het ondernemingshoofd zijn één en dezelfde persoon.

Een vennootschap telt steeds minstens twee oprichters. Het is een rechtspersoon of juridische constructie die niet samenvalt met een reële persoon of mens. Twee of meer personen sluiten een contract af dat ze een onderneming zullen starten met een specifiek doel. Dat doel is het uitoefenen van één of meerdere nauwkeurig omschreven activiteiten die de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel opleveren.

Voor- en nadelen eenmanszaak

 • Je kan snel en op een weinig formele manier beslissingen nemen.
 • Je beslist zelf hoeveel winst je in de zaak investeert.
 • Je hebt beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.
 • Je bent onbeperkt aansprakelijk en staat met je persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van je zaak.
 • Opvolging en overname uitwerken is moeilijker.
 • Alle inkomsten worden via de personenbelasting belast.
 • Bij overlijden houdt de onderneming op te bestaan.
Voorbeeld Marc wil een koffiebar uitbaten. Hij zal een eenmanszaak starten en is hiervan het ondernemingshoofd. Je kan bijgevolg de koffiebar niet meer loskoppelen van Marc.

Voor- en nadelen vennootschap

 • Een vennootschap heeft eigen rechten en plichten (rechtspersoon).
 • Bij bepaalde vennootschappen is er sprake van beperkte aansprakelijkheid.
 • De onderneming wordt belast via de vennootschapsbelasting.
 • Alle afspraken tussen partners staan duidelijk op papier.
 • Je kan voor overlijden vrij eenvoudig een goede opvolging uitwerken. De vennootschap blijft bestaan, ook als de zaakvoerder overlijdt.
 • Er zijn formele besluitvormingen en procedures.
 • Je hebt meer juridische, administratieve en boekhoudkundige verplichtingen, dus meer kosten.
 • Je moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen.
 • Je kan niet zomaar aan de winst van je vennootschap voor privédoeleinden.
Voorbeeld Elisa en Anne willen ook beginnen met een koffiebar. Zij zijn met twee, dus richten ze een vennootschap op waarvan ze allebei zaakvoerder zijn. Elisa en Anne zijn zowel oprichter als zaakvoerder, maar dat is niet altijd het geval. Zo is het perfect mogelijk dat Elisa’s moeder zaakvoerder is in de koffiebar of Annes goede vriend Boris.

Eenmanszaak omvormen naar een vennootschap

Afhankelijk van de vennootschapsvorm die je kiest, zijn er bepaalde zaken waar je extra aandacht aan moet besteden. Kies je voor een BVBA, dan heb je bijvoorbeeld een startkapitaal nodig. Ga je voor een VOF, dan denk je best even goed na over de aansprakelijkheid van de vennoten die in je zaak stappen.

Van eenmanszaak naar BVBA

Je kan een BVBA oprichten vanaf één vennoot. De vennoot of vennoten zijn enkel aansprakelijk voor hun eigen inbreng. Houd er wel rekening mee dat je een notariële akte nodig hebt om een BVBA op te richten. Je hebt ook een startkapitaal van 18.550 euro nodig. Als je de enige vennoot bent, moet je hiervan twee derde volstorten. Ben je met minstens twee vennoten, dan moet je een derde volstorten.

Voordeel is dan weer dat je beperkt aansprakelijk bent als vennoot: de aansprakelijkheid is beperkt tot het kapitaal dat je hebt ingebracht. De aandelen zijn op naam. Je weet dus altijd met wie je zaken doet. Ze zijn trouwens slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar aan derden. Dat kan interessant zijn als je een familiale onderneming hebt.

Als je jouw eenmanszaak stopzet en een BVBA opricht, kan Liantis jou daarbij helpen. We schrappen jouw eenmanszaak en zorgen voor de activering van je vennootschap.

Van eenmanszaak naar VOF

Voor het oprichten van een VOF of Vennootschap onder Firma heb je geen notariële akte of minimumkapitaal nodig. De vennoten zijn wel hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk en als de vof zou failliet gaan, dan leidt dit ook tot het faillissement van de vennoten.

Als je jouw eenmanszaak stopzet en een VOF opricht, kan Liantis jou daarbij helpen. We schrappen jouw eenmanszaak en zorgen voor de activering van je nieuwe vennootschap.