My Liantis

Omschakelen van zelfstandige in hoofdberoep naar bijberoep

Schroef je je activiteiten als zelfstandige terug, dan kan het aangewezen zijn om van zelfstandige in hoofdberoep naar zelfstandige in bijberoep over te stappen. Ontdek wat de gevolgen zijn voor je sociale rechten en verplichtingen en hoe Liantis sociaal verzekeringsfonds je begeleidt doorheen deze omschakeling.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Ga je als zelfstandige in hoofdberoep minstens halftijds als werknemer of ambtenaar werken, dan wordt je zelfstandig beroep je bijberoep.

hoofdberoep naar bijberoep
Voorbeeld Zelfstandig consultant Frits gaat in op een aanbieding van één van zijn klanten om vast in dienst te treden en drie dagen per week voor het bedrijf te werken. Tijdens de andere twee dagen blijft Frits zelfstandig andere bedrijven adviseren. Zijn zelfstandige activiteit wordt op dat ogenblik zijn bijberoep.

Voorwaarden halftijds werknemer of ambtenaar

  • Je werkt minstens halftijds in loondienst
  • Je werkt minstens halftijds als ambtenaar en doet dat minimaal 8 maanden of 200 dagen per jaar
  • Je werkt als leerkracht met een vaste benoeming minimaal 60% van een volledig uurrooster in het onderwijs

Per kwartaal moet je minstens 235 uur werken (of 282 uren voor vast benoemde leerkrachten) binnen een voltijds tewerkstellingskader van 38 uur per week.

LET OP Bedraagt een voltijdse tewerkstelling bij jou minder of meer uren? Dan wordt dit pro rata omgerekend.

Ingangsdatum omschakeling naar bijberoep

De omschakeling gaat in op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de wijziging zich voordoet.

Start je op 1 februari als voltijds werknemer dan schakelen we je dossier op 1 februari om naar een aansluiting in bijberoep. Je gaat dan vanaf 1 april bijdragen betalen als zelfstandige in bijberoep.

Uitzondering: wijzigingen die ingaan op de eerste dag van een kwartaal, gaan onmiddellijk in. Start je op 1 april als voltijds werknemer, dan word je op diezelfde dag omgeschakeld naar een aansluiting in bijberoep en betaal je vanaf dan de bijbehorende sociale bijdragen.

Wat met de sociale bijdragen?

Wordt je zelfstandige activiteit een activiteit in bijberoep, laat dit dan weten aan Liantis sociaal verzekeringsfonds. Dan passen wij je aansluiting en – zo nodig - je sociale bijdragen aan.

Als zelfstandige in bijberoep bouw je in de regel geen extra sociale rechten op. Zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betalen, kunnen wel aanspraak maken op bepaalde rechten als zelfstandige.