De voortgezette verzekering: blijf sociaal verzekerd na de stopzetting van je zelfstandige activiteit

Zelfstandigen die hun activiteit stopzetten en na de stopzetting geen sociaal statuut meer hebben, kunnen een beroep doen op de voortgezette verzekering om sociaal verzekerd te blijven.

Wat is de voortgezette verzekering?

De voortgezette verzekering is een vrijwillige verzekering. Het is dus nooit verplicht om voor deze verzekering te kiezen, maar het kan soms wel zinvol zijn om verder pensioenrechten te blijven opbouwen en om, eventueel daarbovenop, zonder onderbreking in orde te blijven met de ziekteverzekering.

Denk je eraan om je zelfstandige activiteit stop te zetten, dan kan je beroep doen op de voortgezette verzekering als je na je stopzetting bijvoorbeeld:

 • geen sociaal statuut meer hebt;
 • niet meteen een nieuwe tewerkstelling vindt;
 • niet kan terugvallen op een sociale uitkering (werkloosheid, ziekte, pensioen, ...);
 • beslist om te gaan rentenieren.

Hoelang kan je de voortgezette verzekering nemen?

De voortgezette verzekering is beperkt in tijd. Je kan de verzekering in principe nemen voor maximum 2 jaar (of 8 kwartalen), te rekenen vanaf het kwartaal volgend op de stopzetting van de activiteit.

Deze periode van twee jaar kan je verlengen met maximum vijf jaar om van de voortgezette verzekering te genieten tot aan je wettelijke pensioenleeftijd of het moment waarop je met vervroegd pensioen gaat.

Deze verlenging is niet voor iedereen mogelijk. Je zou kunnen zeggen dat je maar maximum 7 jaar vóór je wettelijke pensioenleeftijd met de voortgezette verzekering mag starten om in aanmerking te komen voor de verlenging. Of je beroep kan doen op deze verlenging is gebonden aan je geboortejaar en de leeftijd waarop je met de voortgezette verzekering start.

 • Ben je geboren vóór 1960 (je wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar) en wens je de verlenging van maximum vijf jaar, dan mag de voortgezette verzekering ten vroegste starten op 1 januari van het jaar waarin je 58 jaar wordt.
 • Ben je geboren tussen 1960 en 1963 (je wettelijke pensioenleeftijd is 66 jaar) en wens je de verlenging van maximum vijf jaar, dan mag de voortgezette verzekering ten vroegste starten op 1 januari van het jaar waarin je 59 jaar wordt.
 • Ben je geboren in 1964 of later (je wettelijke pensioenleeftijd is 67 jaar) en wens je de verlenging van maximum vijf jaar, dan mag de voortgezette verzekering ten vroegste starten op 1 januari van het jaar waarin je 60 jaar wordt.

Hoeveel moet je betalen voor deze verzekering?

Tijdens de periode van voortgezette verzekering betaal je verder sociale bijdragen, berekend op basis van het netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige van drie jaar geleden (= het refertejaar).

Neem je de voortgezette verzekering voor een langere periode waardoor er geen refertejaar meer voorhanden is? Dan wordt de bijdrage berekend op basis van het netto belastbaar jaarinkomen van het laatste refertejaar met 4 kwartalen verzekeringsplicht.

Bijvoorbeeld: Je zet je activiteit als zelfstandige in hoofdberoep stop op 31/12/2023 en neemt de voortgezette verzekering vanaf 1/1/2024. De bijdragen voor de voortgezette verzekering zullen in 2024 berekend worden op het geherwaardeerd netto belastbaar jaarinkomen van 2021. In 2027 zouden de bijdragen berekend moeten worden op het geherwaardeerd netto belastbaar jaarinkomen van 2024, maar dit is niet voorhanden, aangezien je toen al gestart was met de voortgezette verzekering. De bijdragen die je voor de voortgezette verzekering betaalt zullen daarom vanaf 2027 berekend worden op het netto belastbaar jaarinkomen van 2023.

Het bijdragepercentage is lager dan voor een actieve zelfstandige en is afhankelijk van welke sociale bescherming je wenst te verzekeren.

 • Optie 1: Je wil enkel je pensioenrechten behouden 

Het bijdragepercentage bedraagt 11,78% op je geherwaardeerd referte-inkomen. Op het deel van je geherwaardeerd referte-inkomen dat boven 72.810,95 euro ligt, betaal je 7,57%. Je betaalt geen extra bijdrage op de inkomstenschijf vanaf 107.300,30 euro. De minimumbijdrage bedraagt 538,97 euro per kwartaal en de maximumbijdrage 2.907,47 euro.

 • Optie 2: Je wil naast je pensioenrechten ook je ziekteverzekering behouden

Indien je kiest voor deze uitgebreidere verzekering met de terugbetaling van medische kosten en ziekte-uitkeringen inbegrepen, dan liggen de bijdragen hoger.

Het bijdragepercentage bedraagt 19,44% op je geherwaardeerd referte-inkomen. Op het deel van je geherwaardeerd referte-inkomen dat boven 72.810,95 euro ligt, betaal je 12,51%. Je betaalt geen extra bijdrage op de inkomstenschijf vanaf 107.300,30 euro.De minimumbijdrage bedraagt 874,62 euro per kwartaal en de maximumbijdrage 4.799,65 euro.Kiezen voor optie 1 of optie 2?

Opbouw van pensioenrechten en in orde blijven met de ziekteverzekering zijn twee belangrijke sociale rechten. We raden je dus sterk aan om beide verder te blijven verzekeren.

Als je kiest voor optie 1, heb je geen recht op terugbetaling van medische kosten of uitkeringen bij ziekte. Wel kan je je, aanvullend bij optie 1, verzekeren bij je ziekenfonds zelf voor terugbetaling van medische kosten.

Het ziekenfonds bekijkt voor jou of dit gratis, dan wel betalend kan. Vaak zal som van de kostprijs van directe verzekering bij je ziekenfonds in combinatie met een voortgezette verzekering “optie 1 pensioen”, voordeliger uitvallen dan een voortgezette verzekering “optie 2 pensioen en ziekteverzekering”. De terugbetaling van de medische kosten is trouwens identiek bij directe verzekering via je ziekenfonds dan wel bij de voortgezette verzekering met optie 2.Informeer je hierover zeker bij je ziekenfonds en maak zo de meest voordelige keuze voor je voortgezette verzekering.

Kan iedereen van de voortgezette verzekering genieten?

Wie van de voortgezette verzekering wil genieten, moet minstens vier kwartalen, namelijk het kwartaal van de stopzetting en de drie eraan voorafgaande kwartalen sociale bijdragen betaald hebben als

 • zelfstandige in hoofdberoep,
 • meewerkende echtgenoot (maxistatuut).

Kwartalen waarvoor je geen bijdragen hebt betaald, maar die gelijkgesteld zijn op vlak van pensioenrechten, tellen ook mee voor deze voorwaarde. Het gaat om kwartalen met een gelijkstelling wegens ziekte, wegens mantelzorg of wegens vrijstelling na bevalling.

Kwartalen die niet gelijkgesteld zijn op vlak van pensioenrechten tellen dus niet mee, zoals kwartalen met een (corona)vrijstelling of kwartalen die gelijkgesteld zijn in het kader van het klassieke overbruggingsrecht.

De voortgezette verzekering na een periode van klassiek overbruggingsrecht

Zelfstandigen die een uitkering in het kader van het klassieke overbruggingsrecht ontvangen, genieten in bepaalde gevallen ook een gelijkstelling. In principe zijn aan die gelijkstelling geen pensioenrechten gekoppeld. Naar aanleiding van de coronacrisis is er echter een tijdelijke wijziging op dit vlak.

Zelfstandigen die het klassiek overbruggingsrecht genieten op grond van een ‘feit’ (faillissement, gedwongen onderbreking, stopzetting wegens economische moeilijkheden) dat zich voordeed tussen 1 april 2020 en 30 september 2021, bouwen voor de kwartalen met een gelijkstelling in het kader van het overbruggingsrecht ook pensioenrechten op. Bijgevolg tellen dergelijke kwartalen ook mee voor de voorwaarde van de voortgezette verzekering.

In normale omstandigheden is het niet mogelijk om de voortgezette verzekering te bekomen aansluitend op een periode van overbruggingsrecht met gelijkstelling. Nu de gelijkstelling in het kader van het klassiek overbruggingsrecht tijdelijk wél pensioenrechten oplevert, is dit wel mogelijk.

Geldt deze tijdelijke uitzondering ook voor wie het crisis-overbruggingsrecht ontving?

In tegenstelling tot het klassiek overbruggingsrecht is er in het kader van het crisis- overbruggingsrecht geen gelijkstelling voorzien. Het is enkel een uitkering die je ontvangt, je blijft dus gewoon sociale bijdragen verschuldigd als actieve zelfstandige. Wie het crisis-overbruggingsrecht ontving en voor minstens de 4 referte-kwartalen in orde is met zijn pensioenrechten (m.a.w. de sociale bijdragen werden betaald of er is een gelijkstelling met pensioenrechten), komt in aanmerking voor de voortgezette verzekering. 

Hoe kan je de voortgezette verzekering aanvragen?

Wens je gebruik te maken van de voortgezette verzekering? Contacteer hiervoor je klantenadviseur.