Bedrijfswagen kopen of leasen als zelfstandige: waar moet je op letten?

Als zelfstandige maak je vaak zakelijke ritten, in je bedrijfswagen of in je eigen auto. Maar hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van een wagen? Moet je afschrijvingen doen op de auto, welke autokosten zijn aftrekbaar en kan je beter kopen of leasen? Liantis vertelt je alles over zakelijk rijden.

Fiscale aftrekbaarheid van een wagen

Zakelijk rijden, dat kan voordelig dankzij de fiscale aftrekbaarheid van een wagen. Het maakt daarbij niet uit of je rijdt in je eigen auto, een bedrijfsauto of zakelijk leaset. Wat voor jou het voordeligst is, hangt van veel factoren af.

Kopen van een bedrijfswagen

Wil je een auto kopen als zelfstandige, dan komt de bedrijfsauto voor de inkomstenbelasting bij het vermogen van je onderneming. De kosten van de auto mag je voor een stuk aftrekken van je opbrengsten. Daarbij moet je wel rekening houden met je privégebruik van de bedrijfswagen. Dit moet op een realistische manier weerspiegeld zijn in het deel van de kosten dat je inbrengt.

Koopt jouw vennootschap een auto, dan is dat een investering waarop je jaarlijks moet afschrijven.

Voorbeeld

Cyriel geeft op zelfstandige basis marketingadvies aan kmo’s. Hij is in de hele provincie actief en legt heel wat kilometers af onderweg naar klanten. Aangezien zijn aftands autootje aan vervanging toe is, bespreekt Cyriel de aanschaf van een nieuwe wagen met zijn accountant. Op zijn advies koopt Cyriel een betrouwbare nieuwe auto, die onderdeel uitmaakt van het vermogen van zijn vennootschap. Op fiscaal vlak mag Cyriel de kosten voor deze wagen aftrekken van de opbrengsten van de vennootschap.

Aftrekbaarheid van autokosten

De aftrekbaarheid van autokosten hangt af van de CO2-uitstoot van de wagen en het type brandstof (benzine, diesel, LPG). De aftrekbare kosten zijn o.a. de afschrijvingen, kosten van onderhoud, brandstofkosten, verzekeringen, verkeersbelasting ... Kosten voor het installeren van een autotelefoon en de financieringskosten (interesten en andere financiële kosten die zijn inbegrepen bij huurkoop of leasing) zijn steeds voor 100% aftrekbaar.

De volgende formule is van toepassing, zowel in de personenbelasting (eenmanszaken - natuurlijke personen), als voor de vennootschapsbelasting (rechtspersonen): 120% - (0,5 % x coëfficiënt type brandstof x CO2-uitstoot). 

De coëfficiënt type brandstof wordt vastgesteld op 1 voor dieselvoertuigen, op 0,95 voor voertuigen met een andere motor (benzine, LPG, biobrandstof, elektrisch) en op 0,90 voor een voertuig uitgerust met een aardgasmotor (CNG) en een belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale PK. Zowel voor hybride wagens uitgerust met een benzinemotor als een dieselmotor mag de coëfficiënt van 0,95 worden toegepast.

Het verkregen tarief mag niet meer dan 100% bedragen en niet lager zijn dan 50%.

Voorbeelden:

Voor een dieselvoertuig met een CO2-uitstoot van 98 gr/km kunnen de kosten (incl. de brandstofkosten) worden afgetrokken voor 71%, zijnde 120% - (0,5% x 1 x 98).

Voor een benzinevoertuig met een CO2-uitstoot van 119 gr/km bedraagt het tarief van aftrekbaarheid: 120% - (0,5% x 0,95 x 119) = 63,457% afgerond tot 63,5%.

Voor een elektrisch voertuig met 0 gram CO2-uitstoot bedraagt de aftrekbaarheid van de kosten 100%.

Verschil in wetgeving eenmanszaak en vennootschap

Voor zelfstandige ondernemers (natuurlijke personen) bedraagt het aftrekpercentage voor auto’s aangekocht vóór 2018, minimum 75%. Dit minimumpercentage is niet van toepassing voor vennootschappen.

Voordeel van alle aard

Gebruik je je firmawagen ook privé, dan geniet je een ‘voordeel van alle aard (VAA)’, oftewel een voordeel in natura. De fiscus belast dit voordeel van alle aard via een formule die rekening houdt met:

  • de catalogusprijs van de auto + alle opties en de btw
  • de brandstof
  • de leeftijd van de wagen
  • de CO2-uitstoot

Kan ik als zelfstandige in bijberoep mijn autokosten inbrengen?

Ook als zelfstandige in bijberoep is een bedrijfswagen fiscaal aftrekbaar. Belangrijk is dan om een correcte verdeling te maken van de uitgaven die betrekking hebben op beroepsmatig gereden kilometers enerzijds en privé-kilometers en het woon-werkverkeer anderzijds. Op basis van de afgelegde kilometers, kom je tot een percentage beroepsgebruik van bv. 33% (wanneer 1/3e van de totaal afgelegde kilometers betrekking hebben op het bijberoep). De kilometers die je maakt voor je hoofdberoep (het zgn. woon-werkverkeer) mag je overigens voor 0,15euro per kilometer in aftrek brengen.

Een zelfstandige in bijberoep die de autokosten wil inbrengen, moet via een kilometerregistratie kunnen aantonen hoeveel kilometers werden afgelegd voor het bijberoep.

Heb je nog een tweede auto, of een bedrijfswagen van je werkgever? Dan is het makkelijker te verantwoorden dat je je wagen voor bijberoep niet gebruikt voor privéverplaatsingen. Maar dan nog is het niet verstandig je auto als bijberoeper in te brengen voor 100%.

Een bedrijfswagen leasen of kopen: wat is voordeliger?

Zelfstandigen en vennootschappen kunnen een auto leasen of kopen. Per saldo is het voordeliger een bedrijfsauto te kopen, nadeel is dat je de auto dan in een keer moet betalen.

Als je kiest voor leasen, kan je de btw spreiden in tijd omdat je bij elke leasefactuur een stukje btw krijgt aangerekend.

Koop je de auto met contant geld of met een klassieke financiering, dan moet je de btw direct betalen, terwijl je die pas na verloop van tijd voor de helft zal kunnen recupereren.

Daarnaast gelden er boekhoudkundige verschillen. Bij aankoop en financiële leasing van de bedrijfswagen staat de auto op de balans en moet je er jaarlijks op afschrijven. Bij renting en operationele leasing is de auto geen investering en neem je de maandelijkse facturen op als kosten.

Een bedrijfswagen voor mijn werknemers: waar moet ik op letten?

Stel je je werknemers een bedrijfswagen ter beschikking, dan genieten ze een belastbaar voordeel van alle aard (VAA).

Kan je als zelfstandige een bedrijfswagen inbrengen? 

Liantis vertelt je alles over zakelijk rijden.

Lees het in de gratis startersgids