My Liantis

Fiscale rechtsbijstand: verzeker je tegen fiscale controles

Fiscale controles komen nooit op het goede moment. Ze vereisen veel voorbereiding, bijstand van raadgevers en ze kunnen resulteren in boetes. Gelukkig bestaat er een verzekering voor de kosten van deze professionele bijstand. Bovendien dekt deze polis ook mogelijke gerechtskosten.

Fiscale rechtsbijstand

Wat is Liantis fiscale rechtsbijstand?

Liantis fiscale rechtsbijstand, vroeger gekend als ADMB Omnifisc, is een bijstandsverzekering voor zelfstandigen en bedrijven die hen beschermt tegen de zware kosten bij een belastingcontrole. Bij een betwisting betaalt de verzekering de erelonen van fiscale raadgevers en advocaten, met een maximum van € 30.000 (€ 15.000 voor de administratieve en € 15.000 voor de gerechtelijke verdediging). De premies die je voor deze verzekering betaalt, zijn bovendien fiscaal aftrekbaar.

Waarom een verzekering tegen fiscale controles?

Omdat de kans dat je als zelfstandige of ondernemer een fiscale controle krijgt elk jaar toeneemt. En met het aantal boetes is het net zo. Het kostenplaatje van een fiscale controle kan bovendien aardig oplopen. Niet enkel loop je het risico op een boete, je maakt ook extra kosten, bijvoorbeeld door professionele bijstand in te roepen.

Wat dekt de verzekering tegen fiscale controles?

De verzekering dekt in de administratieve fase alle kosten en erelonen van één erkende boekhouder, accountant of advocaat. In de gerechtelijke fase vergoedt de polis de kosten en erelonen van één vrij te kiezen advocaat en van de deurwaarder.

Wie is er verzekerd?

De zelfstandige of de vennootschap die de polis onderschrijft, is verzekerd bij een fiscale controle. Als de partner van de zelfstandige of de bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot als gevolg van een fiscale controle van een verzekeringnemer zelf een fiscale controle krijgt, zijn ook zij verzekerd.

Hoeveel kost een verzekering tegen fiscale controles?

Je kan deze verzekering al onderschrijven vanaf € 320 per jaar. Voor zelfstandigen is de premie afhankelijk van de keuze voor hoofdberoep of bijberoep, voor vennootschappen is de omzet de bepalende factor.

Een overzicht:

  Premie jaar 1 Premie vanaf jaar 2
Zelfstandigen
Zelfstandigen in bijberoep € 128 € 160
Zelfstandigen in hoofdberoep € 256 € 320

 

  Premie jaar 1 Premie vanaf jaar 2
Vennootschappen
Omzet lager dan 1 miljoen euro € 256 € 320
Omzet tussen 1 en 3 miljoen euro € 520 € 650
Omzet tussen 3 en 5 miljoen euro € 864 € 1.080
Omzet tussen 5 en 10 miljoen euro € 1.200 € 1.500
Omzet tussen 10 en 20 miljoen euro € 1.600 € 2.000
Omzet tussen 20 en 30 miljoen euro € 2.000 € 2.500
Omzet boven de 30 miljoen euro op maat op maat

De opgegeven bedragen zijn jaarpremies en bevatten alle kosten en taksen.

Heb je nog vragen over Liantis fiscale rechtsbijstand? Aarzel dan niet en neem contact op met ons!