My Liantis

Fiscale rechtsbijstand: verzeker je tegen fiscale controles

Fiscale controles komen nooit op het goede moment. Ze vereisen veel voorbereiding, bijstand van raadgevers en ze kunnen resulteren in boetes. Gelukkig bestaat er een verzekering voor de kosten van deze professionele bijstand. Bovendien dekt deze polis ook mogelijke gerechtskosten.

Fiscale rechtsbijstand

Wat is Liantis fiscale rechtsbijstand?

Liantis fiscale rechtsbijstand, vroeger gekend als ADMB Omnifisc, is een bijstandsverzekering voor zelfstandigen en bedrijven die hen beschermt tegen de zware kosten bij een belastingcontrole. Bij een betwisting betaalt de verzekering de erelonen van fiscale raadgevers en advocaten, met een maximum van 30.000 euro (15.000 euro voor de administratieve en 15.000 euro voor de gerechtelijke verdediging). De premies die je voor deze verzekering betaalt, zijn bovendien fiscaal aftrekbaar.

Waarom een verzekering tegen fiscale controles?

Omdat de kans dat je als zelfstandige of ondernemer een fiscale controle krijgt elk jaar toeneemt. En met het aantal boetes is het net zo. Het kostenplaatje van een fiscale controle kan bovendien aardig oplopen. Niet enkel loop je het risico op een boete, je maakt ook extra kosten, bijvoorbeeld door professionele bijstand in te roepen.

Wat dekt de verzekering tegen fiscale controles?

De verzekering dekt in de administratieve fase alle kosten en erelonen van één erkende boekhouder, accountant of advocaat. In de gerechtelijke fase vergoedt de polis de kosten en erelonen van één vrij te kiezen advocaat en van de deurwaarder.

Wie is er verzekerd?

De zelfstandige of de vennootschap die de polis onderschrijft, is verzekerd bij een fiscale controle. Als de partner van de zelfstandige of de bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot als gevolg van een fiscale controle van een verzekeringnemer zelf een fiscale controle krijgt, zijn ook zij verzekerd.

Hoeveel kost een verzekering tegen fiscale controles?

Je kan deze verzekering al onderschrijven vanaf 400 euro per jaar. Voor een eenmanszaak betaal je een vaste premie, voor vennootschappen is de omzet de bepalende factor.

Eenmanszaken 400,00 euro
Vennootschappen  
Omzet lager dan 1 miljoen euro 400,00 euro
Omzet tussen 1 en 3 miljoen euro 812,50 euro
Omzet tussen 3 en 5 miljoen euro 1.350,00 euro
Omzet tussen 5 en 10 miljoen euro 1.875,00 euro
Omzet tussen 10 en 20 miljoen euro 2.500,00 euro
Omzet tussen 20 en 30 miljoen euro 3.125,00 euro

Omzet boven de 30 miljoen euro

Transportbedrijven met omzet boven 5 miljoen euro
Op maat

De opgegeven bedragen zijn jaarpremies en bevatten alle kosten en taksen.

Interesse in een polis fiscale rechtsbijstand via Liantis? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Contacteer ons