Fiscale rechtsbijstand: verzeker je tegen fiscale controles

Fiscale controles komen nooit op het goede moment. Ze vereisen veel voorbereiding, bijstand van raadgevers en ze kunnen resulteren in boetes. Gelukkig bestaat er een verzekering voor de kosten van deze professionele bijstand. Bovendien dekt deze polis ook mogelijke gerechtskosten.

Wat biedt Liantis fiscale rechtsbijstand?

Liantis fiscale rechtsbijstand* is een rechtsbijstandsverzekering voor zelfstandigen en bedrijven die hen beschermt tegen de eventuele zware kosten bij een belastingcontrole. Dit kan gaan om een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, om een minnelijke regeling of om een geschil los van enige procedure. Bij een betwisting staat de verzekeraar in voor de kosten van fiscale raadgevers en advocaten, met een maximum van 50.000 euro per geschil, dit inclusief btw.

Welke situaties dekt de verzekering tegen fiscale controles?

Liantis fiscale rechtsbijstand biedt rechtsbijstand en beschermt jouw onderneming tegen onverwachte uitgaven bij een conflict met een Belgische belastingoverheid over een van volgende topics:

 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting
 • btw
 • personenbelasting in verband met je inkomsten en beroepskosten verbonden aan jouw beroeps- of bedrijfsactiviteit

Wat dekt de verzekering precies?

Meer concreet gaat het om je uitgaven voor de bijstand van een vrij gekozen deskundige (accountant of belastingadviseur) of advocaat die je bijstaat bij de:

 • fiscale bemiddeling
 • administratieve bezwaarprocedure
 • gerechtelijke procedure

De verzekering vergoedt ook de kosten die de accountant aanrekent voor zijn bijstand bij:

 • een vraag om inlichtingen
 • een (on)aangekondigde controle
 • een verzoek tot ambtshalve ontheffing

Waarvoor is er geen dekking voorzien?

Er is geen tussenkomst voorzien voor:

 • strafrechtelijke en administratieve boetes
 • de te betalen belastingen, toeslagen, heffingen, rechten, accijnzen en intresten
 • het niet of niet tijdig indienen van de aangifte en bijkomende kosten
 • kosten en erelonen wanneer er fiscale fraude is gepleegd
 • het indienen van een regularisatieaangifte
 • herhaling (recidive)
 • bestuurdersaansprakelijkheid betreffende fraude en onbetaalde fiscale schulden

Lees zeker ook het bijhorende informatiedocument voor je de verzekering afsluit.

Waarom kiezen voor Liantis fiscale rechtsbijstand?

Naast deze optimale bijstand bij fiscale conflicten biedt Liantis fiscale rechtsbijstand vele extra voordelen:

 • de verzekeraar betaalt de kosten en erelonen van één deskundige of advocaat naar keuze, je hoeft dus zelf niets voor te schieten
 • de premie is fiscaal aftrekbaar
 • uitgebreide waarborgen en dekking voorzien tot maximaal 50.000 euro (incl. btw) per schadegeval
 • 1 maand wachttijd
 • Onbeperkte, premievrije uitloopdekking voor schadegevallen die hun oorsprong vinden tijdens de verzekerde periode

Wie is er verzekerd?

De zelfstandige of de vennootschap die de polis onderschrijft en in België gevestigd is, is verzekerd bij een fiscale controle. Bovendien verzekert Liantis fiscale rechtsbijstand ook de bijstand voor de personenbelasting van de zaakvoerder van de verzekerde onderneming én ook die van zijn of haar inwonende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.

Wat is de looptijd van de dekking?

De verzekeringsovereenkomst geldt voor een periode van één jaar. Indien je de overeenkomst niet tijdig opzegt, uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag, dan wordt het contract stilzwijgend verlengd.

Welk recht is van toepassing?

Voor de Belgische risico’s is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

Hoeveel kost een verzekering tegen fiscale controles?

Je kan je al laten verzekeren vanaf 400 euro per jaar. Voor een eenmanszaak betaal je een vaste premie, vennootschappen betalen een bedrag in functie van hun omzet. Een overzicht vind je in onderstaande tabel.

Eenmanszaken 482,00 euro
Vennootschappen  
Omzet lager dan 1 miljoen euro 482,00 euro
Omzet tussen 1 en 3 miljoen euro 979,06 euro
Omzet tussen 3 en 5 miljoen euro 1.626,75 euro
Omzet tussen 5 en 10 miljoen euro 2.259,38 euro
Omzet tussen 10 en 20 miljoen euro 3.012,50 euro
Omzet tussen 20 en 30 miljoen euro 3.765,63 euro

Omzet boven de 30 miljoen euro

Transportbedrijven met omzet boven 5 miljoen euro
Op maat

De opgegeven bedragen zijn jaarpremies van toepassing vanaf 1 januari 2022 en bevatten alle kosten en taksen.

* Deze rechtsbijstandsverzekering Liantis fiscale rechtsbijstand wordt verdeeld door Liantis risk solutions nv (BE 0433.343.936), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, RPR Gent, afdeling Brugge die hierbij optreedt als tussenpersoon van Euromex nv (BE 0404.493.859), Generaal Lemanstraat 82-92, 2600 Berchem, onderneming toegelaten onder code 0463 door de Nationale Bank van België.

Overtuigd?

Interesse in een polis Fiscale rechtsbijstand via Liantis? 

Meer info / aanvraag

Informatiefiche

Lees meer over dit verzekeringsproduct in de individuele productinformatiefiche (IPID) en de algemene voorwaarden