Gewaarborgd inkomen: verzekering voor zelfstandigen bij ziekte of ongeval

Als zelfstandige kan je tijdelijk uitvallen door ongeval of ziekte. Met een verzekering gewaarborgd inkomen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid verzeker je jezelf en je gezin van een maandelijks inkomen. Je geniet net dezelfde bescherming als een loontrekkende. Want ook als het even tegenzit kan je op ons rekenen.

Wat is een gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen?

De verzekering gewaarborgd inkomen geeft je de mogelijkheid je te beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte of tijdens de revalidatie van een ongeval. Je ontvangt dan een extra maandelijks vervangingsinkomen, bovenop de eventuele uitkering die je via je ziekenfonds opstrijkt.

De premies voor je verzekering gewaarborgd inkomen kan je bovendien voor de volle 100% aftrekken van je belastbaar inkomen, wat het fiscaal erg aantrekkelijk maakt. Bovendien geniet je van een maandelijkse rente.

Voorbeeld

Wouter is een warme bakker met een eigen zaak. Op een dag wordt hij ernstig ziek, waardoor hij zijn zaak een tijdlang moet sluiten. Vanaf de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid krijgt Wouter van zijn ziekenfonds een arbeidsongeschiktheidsuitkering, op voorwaarde dat hij minstens 8 dagen ziek is. Ondertussen blijven de vaste kosten voor zijn zaak echter oplopen. Gelukkig sloot Wouter een verzekering gewaarborgd inkomen af, waardoor zijn beperkte arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf dag één aangevuld wordt met een uitkering van zijn verzekeraar. Zo hoeft hij zich tijdens zijn ziekte alvast geen zorgen te maken over zijn financiële toestand.

Waarom een verzekering gewaarborgd inkomen nemen?

Gewaarborgd inkomen geldt als een extra maandelijks vervangingsinkomen bovenop de uitkering die je via je mutualiteit ontvangt. Afhankelijk van je situatie (met gezinslast, alleenstaand of samenwonend) bedraagt die uitkering maximaal € 70,26 per dag. Dat is niet voor iedereen voldoende.

Je kan de premies voor de verzekering gewaarborgd inkomen bovendien aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit maakt de verzekering fiscaal erg aantrekkelijk. Bovendien geniet je van een maandelijkse rente.

  • Bescherming tot 67 jaar

  • Maandelijks vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval

  • Premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar

Verzekering gewaarborgd inkomen: voor wie?

Deze verzekering is er zowel voor loontrekkenden en ambtenaren als voor zelfstandigen. Maar het zijn vooral zelfstandigen en ondernemers die er gebruik van maken. Bij ziekte of ongeval valt je loon immers volledig weg en de uitkering die je ziekenfonds voorziet is in de meeste gevallen te beperkt om je vaste kosten te dekken én nog voldoende over te houden om aangenaam van te kunnen leven.

Ook het Sociaal VAPZ via Liantis voorziet in een bescherming bij arbeidsongeschiktheid of ziekte. Je kan beide formules combineren of apart nemen.

Wat kost een verzekering gewaarborgd inkomen?

Een verzekering gewaarborgd inkomen is bijzonder flexibel. Je kiest zelf welke uitkering je wil krijgen in het geval je arbeidsongeschikt wordt, al is die uitkering wel beperkt tot maximum 80% van je bruto inkomen.

Verder hangt de premie ook af van je activiteit, je leeftijd en van de gekozen eigenrisicotermijn (dit is de periode waarin je geen uitkering ontvangt voor een gewaarborgde arbeidsongeschiktheid). Zo betaal je bijvoorbeeld een lagere premie als je jonger bent en als je kiest voor een eigenrisicotermijn die langer is dan een maand. Hou er rekening mee dat je altijd een aantal gezondheidsgegevens zal moeten beschikbaar stellen voordat je jouw  verzekering gewaarborgd inkomen kan afsluiten.

Je volledige premie is bovendien fiscaal aftrekbaar! Begin er dus meteen aan, is ons advies.