Hospitalisatieverzekering voor zelfstandigen & kmo’s

Als zelfstandige ben je via je sociale bijdragen verzekerd tegen grote en kleine risico’s. Moet je naar het ziekenhuis, dan zal je ziekenfonds een deel van de kosten vergoeden. Maar die vergoeding is beperkt. Om te vermijden dat je ziekenhuisopname je te duur komt te staan, doe je er goed aan een hospitalisatieverzekering af te sluiten.

Dankzij de polis Liantis hospiflex bied je je medewerkers de nodige zekerheid, aan een betaalbaar tarief én zonder vervelende medische procedures.​

Een hospitalisatieverzekering voor je medewerkers

Een hospitalisatieverzekering verzekert de kosten van een ziekenhuisopname die het ziekenfonds niet op zich neemt. Werkgevers sluiten hun medewerkers aan, maar de medewerkers kunnen in de meeste gevallen ook hun partner en/of kinderen opnemen in de hospitalisatieverzekering aan een voordelige premie.

Daarbovenop vergoedt deze verzekering ook de geneeskundige kosten voor en na hospitalisatie en de kosten bij een aantal ernstige ziekten, zelfs als de verzekerde persoon daarvoor niet naar het ziekenhuis moet. Liantis hospiflex dekt alle kosten voor hospitalisatie, inclusief een dagopname en ambulante kosten die er voor of na een hospitalisatie komen.

Voor wie?

  • Bedrijven met minstens drie medewerkers
  • Inwonende gezinsleden van je medewerkers
  • Zelfstandige zaakvoerders en hun gezin

Waarom kiezen voor een hospitalisatieverzekering bij Liantis?

  • Geen vervelende medische vragenlijsten, maar eenvoudige aansluitingsformaliteiten.
  • Lage premies en vrijstellingen.
  • Wereldwijde dekking, vrije keuze van arts en ziekenhuis.
  • Eenvoudige betaling van ziekenhuisfactuur met AssurCard®.
  • Op het moment van hun pensionering kunnen je medewerkers hun verzekering individueel of collectief voortzetten.
  • De gezinsleden van de werknemer genieten dezelfde lage premies, die rechtstreeks aan de verzekeraar betaald worden.

Bij de opstart van een nieuwe, collectieve hospitalisatieverzekering Liantis hospiflex is er zelfs geen wachttijd van toepassing voor de werknemers.

Wat is niet inbegrepen?

Deze verzekering voorziet de gebruikelijke uitsluitingen voor hospitalisatieverzekeringen. Zo zijn hospitalisaties die voortkomen uit esthetische behandelingen, letsels door opzettelijke daad en dronkenschap, gebruik van verdovende middelen en drugs… niet verzekerd. 

De verzekeringsovereenkomst geldt voor een duur van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd als deze niet tijdig opgezegd wordt, uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.

Dit is reclame voor het product Liantis hospiflex.

Lees zeker ook de informatiefiche zodat je goed geïnformeerd een verzekering afsluit.

Deze beroepsgebonden hospitalisatieverzekering Liantis hospiflex wordt verdeeld door Liantis risk solutions nv (BE 0433.343.936), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, RPR Gent, afdeling Brugge die hierbij optreedt als tussenpersoon van Ethias nv (BE 0404.484.654), rue des Croisiers 24, 4000 Luik, verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenr. 0196 door de Nationale Bank van België.

Een hospitalisatieverzekering speciaal voor zelfstandigen

Als zelfstandige geniet je dezelfde sociale zekerheid bij hospitalisatie als loontrekkenden of ambtenaren. Je ziekenfonds betaalt dus een deel van de kosten terug, maar voor de resterende kosten ben je aangewezen op een hospitalisatieverzekering.

In tegenstelling tot loontrekkenden of ambtenaren, heb je niet per definitie een inkomen tijdens je hospitalisatie. Je ontvangt maar een ziekte-uitkering als je minstens acht dagen ziek bent. Bovendien zal deze uitkering in de meeste gevallen niet volstaan om al je vaste kosten te dekken. Als zelfstandige is het dus extra belangrijk om een goed vangnet te voorzien in de vorm van een hospitalisatieverzekering waarmee je alvast de ziekenhuiskosten kan betalen.

Voorbeeld

Cathérine is zelfstandig thuisverpleegkundige. Na een auto-ongeval moet ze twee weken in het ziekenhuis verblijven om te herstellen van een complexe breuk. Ook tijdens haar revalidatie moet ze regelmatig terug op controle in het ziekenhuis. Terwijl het ziekenfonds van Cathérine slechts een deel van de kosten terugbetaalt, kan ze terugvallen op haar hospitalisatieverzekering voor een aanzienlijk deel van de overige kosten. Dankzij het derdebetalerssysteem betaalt haar verzekeraar bovendien de facturen rechtstreeks aan het ziekenhuis en hoeft ze zelf niets voor te schieten.

Je bent wettelijk niet verplicht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten als zelfstandige. Besef wel dat een deel van de ziekenhuisfactuur uit eigen zak te betalen is. Wil je dat vermijden, dan raden we je een hospitalisatieverzekering aan. Vooral als de kosten oplopen, komt die verzekering heel goed van pas.

Omdat de professionele situatie en persoonlijke behoeften van zelfstandigen kunnen verschillen, werken we telkens een aanbod op maat uit

Prijs hospitalisatieverzekering

De premie voor een hospitalisatieverzekering hangt af van een aantal variabele factoren, zoals jouw leeftijd of die van je medewerkers, eventuele vrijstellingen en het premiestelsel. Zo heb je risicopremies, vlakke premies of leeftijdsgesegmenteerde premies. Verder kan je ook kiezen voor een tussenkomst voor een eenpersoonskamer, een uitgebreidere dekking van de periode voor en/of na je ziekenhuisverblijf, en de regionale dekking, waarbij je bijvoorbeeld enkel kiest voor Brusselse ziekenhuizen.

Overtuigd?

Wil je graag meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren of vul hier je gegevens in. Dan nemen we graag verder contact met je op voor een oplossing op maat.

Neem contact op