My Liantis

Hospitalisatieverzekering voor zelfstandigen

Als zelfstandige ben je via je sociale bijdragen verzekerd tegen grote en kleine risico’s. Moet je naar het ziekenhuis, dan zal je ziekenfonds een deel van de kosten vergoeden. Maar die vergoeding is beperkt. Om te vermijden dat je ziekenhuisopname je te duur komt te staan, doe je er goed aan een hospitalisatieverzekering af te sluiten.  

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering verzekert de kosten van een ziekenhuisopname die je ziekenfonds niet op zich neemt. Je kan jezelf verzekeren, maar in de meeste gevallen kan je ook aan een voordelige premie je partner en/of kinderen opnemen in je hospitalisatieverzekering.

Daarbovenop vergoedt deze verzekering ook de geneeskundige kosten voor en na hospitalisatie en de kosten bij een aantal ernstige ziekten, zelfs als je daarvoor niet naar het ziekenhuis moet.

Voorbeeld Cathérine is zelfstandig thuisverpleegster. Na een auto-ongeval moet ze twee weken in het ziekenhuis verblijven om te herstellen van een complexe breuk. Ook tijdens haar revalidatie moet ze regelmatig terug op controle in het ziekenhuis. Terwijl het ziekenfonds van Cathérine slechts een deel van de kosten terugbetaalt, kan ze terugvallen op haar hospitalisatieverzekering voor een aanzienlijk deel van de overige kosten. Dankzij het derdebetalerssysteem betaalt haar verzekeraar bovendien de facturen rechtstreeks aan het ziekenhuis en hoeft ze zelf niets voor te schieten.

Is een hospitalisatieverzekering verplicht?

Je bent wettelijk niet verplicht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten als zelfstandige. Besef wel dat een deel van de ziekenhuisfactuur uit eigen zak te betalen is. Wil je dat vermijden, dan raden we je een hospitalisatieverzekering aan. Vooral als de kosten oplopen, komt die verzekering heel goed van pas.

Een hospitalisatieverzekering speciaal voor zelfstandigen

Als zelfstandige geniet je dezelfde sociale zekerheid bij hospitalisatie als loontrekkenden of ambtenaren. Je ziekenfonds betaalt dus een deel van de kosten terug, maar voor de resterende kosten ben je aangewezen op een hospitalisatieverzekering.

In tegenstelling tot loontrekkenden of ambtenaren, heb je niet per definitie een inkomen tijdens je hospitalisatie. Je ontvangt maar een ziekte-uitkering als je minstens acht dagen ziek bent. Bovendien zal deze uitkering in de meeste gevallen niet volstaan om al je vaste kosten te dekken. Als zelfstandige is het dus extra belangrijk om een goed vangnet te voorzien in de vorm van een hospitalisatieverzekering waarmee je alvast de ziekenhuiskosten kan betalen.

Hoeveel kost een hospitalisatieverzekering?

De premie voor een hospitalisatieverzekering hangt af van een aantal variabele factoren, zoals je leeftijd, eventuele vrijstellingen en het premiestelsel. Zo heb je risicopremies, vlakke premies of leeftijdsgesegmenteerde premies. Verder kan je ook kiezen voor een tussenkomst voor een eenpersoonskamer, een uitgebreidere dekking van de periode voor en/of na je ziekenhuisverblijf, en de regionale dekking, waarbij je bijvoorbeeld enkel kiest voor Brusselse ziekenhuizen.

Overtuigd? Lees meer over de hospitalisatieverzekering van Liantis!

Lees meer