Overlijdensverzekering - Bescherm je gezin bij overlijden

Overlijden heeft zware gevolgen voor je onderneming én voor je gezin. Met een overlijdensverzekering kan je het leed op financieel vlak  verzachten.

Als jij of je partner overlijdt, kan dit zware financiële gevolgen hebben voor je onderneming én voor je gezin. Zullen jij of je partner de kosten voor het huis verder kunnen dragen of de studies van je kinderen nog kunnen financieren?

Met een overlijdensverzekering vang je deze gevolgen op en verzacht je het leed alvast op financieel vlak. Bovendien is een overlijdensverzekering ook fiscaal interessant.

Wat is een overlijdensverzekering?

Je mag als zelfstandige je zaken nog zo goed voor elkaar hebben, sommige gebeurtenissen heb je nooit in de hand. Het noodlot kan op elk moment toeslaan. En dan wil je ervoor zorgen dat je naasten zich niet om financiële zorgen hoeven te bekommeren. Een overlijdensverzekering kan hierbij alvast een welkom duwtje in de rug bieden.

Sluit je op jouw naam een overlijdensverzekering af, dan keert je verzekeraar een kapitaal uit aan de begunstigde(n) van jouw keuze wanneer je vóór de einddatum van het contract overlijdt. Zo kan je als ondernemer je gezin of je zaak financieel beschermen als jou iets overkomt.

Kies je voor deze extra zekerheid, dan heb je de keuze uit een tijdelijke polis, een levenslange polis of een schuldsaldoverzekering.

Tijdelijke overlijdensverzekering

Bij een tijdelijke overlijdensverzekering bepaal je vooraf voor hoeveel jaar de polis geldt. Overlijdt je voor het einde van die termijn, dan keert je verzekeraar het overlijdenskapitaal uit. Kostwinners in het gezin kiezen vaak deze formule.

Levenslange overlijdensverzekering

Sluit je een levenslange overlijdensverzekering af, dan zal de verzekeraar het kapitaal sowieso uitbetalen bij je overlijden. Een levenslange overlijdensverzekering wordt ook wel eens ‘begrafenisverzekering’ of ‘uitvaartverzekering’ genoemd. Je nabestaanden kunnen met het uitgekeerde bedrag echter meer dan alleen de begrafeniskosten betalen, maar het bedrag bijvoorbeeld ook gebruiken om eventuele successierechten op je nalatenschap op te vangen.

Schuldsaldoverzekering

Koop je een onroerend goed op krediet, zoals bijvoorbeeld een loods of kantoor voor je eenmanszaak, dan kan je bank als voorwaarde stellen dat je een schuldsaldoverzekering neemt. Dit is een overlijdensverzekering die, wanneer je overlijdt vooraleer je de lening hebt afbetaald, het saldo van je schuld zal terugbetalen, of een deel ervan als je daarvoor hebt gekozen. Zo hoeven je nabestaanden deze lening niet in jouw plaats af te betalen of hoeven ze het onroerend goed niet te verkopen.

Indien je samen met je partner een lening afsloot, dan heb je verschillende keuzes (afhankelijk van het deel van je lening dat verzekerd is):

  • elk 50% van de lening: de helft van je lening wordt terugbetaald

  • elk 100% van de lening: de volledige lening wordt terugbetaald en jijzelf of je partner hoeven niets meer af te betalen

Fiscaal voordeel van een overlijdensverzekering

Een overlijdensverzekering is extra interessant omdat het je een belastingvermindering kan opbrengen: tot 30% van de betaalde premies kan je recupereren.

Het verschil tussen een overlijdensverzekering en een levensverzekering

Een overlijdensverzekering is een soort levensverzekering. De twee termen zijn dus niet onderling inwisselbaar.

Een overlijdensverzekering is een levensverzekering waarbij je als waarborg ervoor kiest om een vooraf bepaald kapitaal uitgekeerd te krijgen als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. Je kan deze verzekering eventueel nog uitbreiden met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar daar houdt het op. Je kiest dus voor een vast bedrag in ruil voor je premies.

Met een levensverzekering heb je echter veel meer mogelijkheden. Naast de keuze voor waarborgen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid, kan je bijvoorbeeld ook kiezen voor een premievrijstellingsverzekering bij arbeidsongeschiktheid. Bovendien kan je een levensverzekering als spaar- of beleggingsinstrument inzetten, waarbij je een rendement realiseert op je gespaarde kapitaal. Dit kan onder andere via een aanvullend pensioenkapitaal of via beleggingen in tak-21 en tak-23-verzekeringen.

Wat kost een overlijdensverzekering?

De premie die je betaalt, hangt af van de grootte van het verzekerd kapitaal, jouw leeftijd en je gezondheidstoestand op het moment dat je de polis ondertekent. Je premie kan gelijk blijven voor de hele duur van de verzekering of periodiek wijzigen. Dit laatste noemen we dan risicopremies.